Douglas Peak trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành ĐÃ CHỨNG NHẬN Wi-Fi* Tốc độ tối đa Băng tần Luồng TX/RX So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Wireless-AC ba băng tần 18260 Discontinued Q1'16 802.11ac/ad 867 Mbps 2.4 GHz, 5 GHz 2x2
Intel® Wireless Gigabit Antenna-M M100042 Launched Q2'15 802.11ad