Pine Cove trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Số lõi
ClockSpeedMax
Tần số cơ sở của bộ xử lý
Bộ nhớ đệm
MaxTDP
Q3'14 4 750 MHz 0 KB
Q3'14 4 750 MHz 0 KB
Q3'14 4 750 MHz 0 KB
Q3'14 2 750 MHz 0 KB
Q3'14 2 750 MHz 0 KB
Q3'14 2 750 MHz 0 KB
Q3'14 2 750 MHz 0 KB