Pine Cove trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi ClockSpeedMax Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Transcede™ T3100 Launched Q3'14 4 750 MHz 0 KB
Intel® Transcede™ T3120 Discontinued Q3'14 4 750 MHz 0 KB
Intel® Transcede™ T3150 Launched Q3'14 4 750 MHz 0 KB
Intel® Transcede™ T2150 Launched Q3'14 2 750 MHz 0 KB
Intel® Transcede™ T2120 Launched Q3'14 2 750 MHz 0 KB
Intel® Transcede™ T2100 Launched Q3'14 2 750 MHz 0 KB
Intel® Transcede™ T2130 Launched Q3'14 2 750 MHz 0 KB