Broadwell E trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-6850K
(15M bộ nhớ đệm, lên đến 3,80 GHz)
Discontinued Q2'16 6 3.80 GHz 3.60 GHz 15 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-6800K
(15M bộ nhớ đệm, lên đến 3,60 GHz)
Discontinued Q2'16 6 3.60 GHz 3.40 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-6900K
(20M bộ nhớ đệm, lên đến 3,70 GHz)
Discontinued Q2'16 8 3.70 GHz 3.20 GHz 20 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-6950X phiên bản Extreme
(25M bộ nhớ đệm, lên đến 3,50 GHz)
Discontinued Q2'16 10 3.50 GHz 3.00 GHz 25 MB

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.