Presler trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi ClockSpeedMax Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Pentium® D 935
(4M bộ nhớ đệm, 3,20 GHz, 800 MHz FSB)
Discontinued Q1'07 2 3.20 GHz 4 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® D 915
(4M bộ nhớ đệm, 2,80 GHz, 800 MHz FSB)
Discontinued Q3'06 2 2.80 GHz 4 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® D 925
(4M bộ nhớ đệm, 3,00 GHz, 800 MHz FSB)
Discontinued Q3'06 2 3.00 GHz 4 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® D 945
(4M bộ nhớ đệm, 3,40 GHz, 800 MHz FSB)
Discontinued Q3'06 2 3.40 GHz 4 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® D 960
(4M bộ nhớ đệm, 3,60 GHz, 800 MHz FSB)
Discontinued Q2'06 2 3.60 GHz 4 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® D 920
(4M bộ nhớ đệm, 2,80 GHz, 800 MHz FSB)
Discontinued Q1'06 2 2.80 GHz 4 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® D 930
(4M bộ nhớ đệm, 3,00 GHz, 800 MHz FSB)
Discontinued Q1'06 2 3.00 GHz 4 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® D 940
(4M bộ nhớ đệm, 3,20 GHz, 800 MHz FSB)
Discontinued Q1'06 2 3.20 GHz 4 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® D 950
(4M bộ nhớ đệm, 3,40 GHz, 800 MHz FSB)
Discontinued Q1'06 2 3.40 GHz 4 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® Extreme Edition 955
(4M bộ nhớ đệm, 3,46 GHz, 1066 MHz FSB)
Discontinued Q1'06 2 3.46 GHz 4 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® Extreme Edition 965
(4M bộ nhớ đệm, 3,73 GHz, 1066 MHz FSB)
Discontinued Q1'06 2 3.73 GHz 4 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® D 920
(4M bộ nhớ đệm, 2,8 GHz, 800 MHz FSB)
Discontinued Q1'06 2 2.80 GHz 4 MB

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.