Presler trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Pentium® D 940 Discontinued Q1'06 2 3.20 GHz 4 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® D 945 Discontinued Q3'06 2 3.40 GHz 4 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® D 950 Discontinued Q1'06 2 3.40 GHz 4 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® D 960 Discontinued Q2'06 2 3.60 GHz 4 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® D 915 Discontinued Q3'06 2 2.80 GHz 4 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® D 920 Discontinued Q1'06 2 2.80 GHz 4 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® D 925 Discontinued Q3'06 2 3.00 GHz 4 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® Extreme Edition 955 Discontinued Q1'06 2 3.46 GHz 4 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® D 930 Discontinued Q1'06 2 3.00 GHz 4 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® Extreme Edition 965 Discontinued Q1'06 2 3.73 GHz 4 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® D 935 Discontinued Q1'07 2 3.20 GHz 4 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® D 920 Discontinued Q1'06 2 2.80 GHz 4 MB

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.