Dempsey trước đây của các sản phẩm

Dempsey trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng BornOnDate Số lõi ClockSpeedMax Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Xeon® 5030
(4M bộ nhớ đệm, 2,66 GHz, 667 MHz FSB)
Discontinued 2 2.66 GHz 4 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® 5040
(4M bộ nhớ đệm, 2,83 GHz, 667 MHz FSB)
Discontinued 2 2.83 GHz 4 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® 5050
(4M bộ nhớ đệm, 3,00 GHz, 667 MHz FSB)
Discontinued 2 3.00 GHz 4 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® 5060
(4M bộ nhớ đệm, 3,20 GHz, 1066 MHz FSB)
Discontinued 2 3.20 GHz 4 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® 5070
(4M bộ nhớ đệm, 3,46 GHz, 1066 MHz FSB)
Discontinued 2 3.46 GHz 4 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® 5080
(4M bộ nhớ đệm, 3,73 GHz, 1066 MHz FSB)
Discontinued 2 3.73 GHz 4 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® 5063
(4M bộ nhớ đệm, 3,20 GHz, 1066 MHz FSB)
Discontinued 2 3.20 GHz 4 MB L2 Cache

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.