Dempsey trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Xeon® 5040 Discontinued 2 2.83 GHz 4 MB L2
Bộ xử lý Intel® Xeon® 5050 Discontinued 2 3.00 GHz 4 MB L2
Bộ xử lý Intel® Xeon® 5060 Discontinued 2 3.20 GHz 4 MB L2
Bộ xử lý Intel® Xeon® 5070 Discontinued 2 3.46 GHz 4 MB L2
Bộ xử lý Intel® Xeon® 5080 Discontinued 2 3.73 GHz 4 MB L2
Bộ xử lý Intel® Xeon® 5030 Discontinued 2 2.66 GHz 4 MB L2
Bộ xử lý Intel® Xeon® 5063 Discontinued 2 3.20 GHz 4 MB L2

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.