Rock Canyon trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm
Tình trạng
Bao gồm bộ xử lý
PreInstalledOS
Bao gồm Bộ nhớ
Bao gồm Lưu trữ
Đầu ra đồ họa
Discontinued Intel® Core™ i5-5257U Processor (3M Cache, up to 3.10 GHz) Mini-DP 1.2; Mini-HDMI 1.4a
Discontinued Intel® Core™ i3-5005U Processor (3M Cache, 2.00 GHz) 2x 2GB DDR3L-1600 1TB SATA3 HDD Mini-DP 1.2; Mini-HDMI 1.4a
Discontinued Intel® Core™ i3-5005U Processor (3M Cache, 2.00 GHz) Mini-DP 1.2; Mini-HDMI 1.4a
Discontinued Intel® Core™ i7-5557U Processor (4M Cache, up to 3.40 GHz) Mini-DP 1.2; Mini-HDMI 1.4a
Discontinued Intel® Core™ i5-5250U Processor (3M Cache, up to 2.70 GHz) Mini-DP 1.2; Mini-HDMI 1.4a
Discontinued Intel® Core™ i3-5010U Processor (3M Cache, 2.10 GHz) Mini-DP 1.2; Mini-HDMI 1.4a
Discontinued Intel® Core™ i3-5010U Processor (3M Cache, 2.10 GHz) Mini-DP 1.2; Mini-HDMI 1.4a
Discontinued Intel® Core™ i5-5250U Processor (3M Cache, up to 2.70 GHz) Mini-DP 1.2; Mini-HDMI 1.4a