Kennedy Pass trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch máy chủ Intel® S2600KP Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 Không 160 W
Bo mạch máy chủ Intel® S2600KPF Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 Không 160 W
Bo mạch máy chủ Intel® S2600KPR Launched Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 Không 160 W
Bo mạch máy chủ Intel® S2600KPFR Launched Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 Không 160 W
Intel® Server Board S2600KPTR Launched Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 Không 160 W
Mô-đun điện toán Intel® HNS2600KP Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 Không 145 W
Mô-đun điện toán Intel® HNS2600KPF Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 Không 145 W
Mô-đun điện toán Intel® HNS2600KPR Launched Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 Không 145 W
Mô-đun điện toán Intel® HNS2600KPFR Launched Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 Không 145 W
Khung vỏ máy chủ Intel® H2224XXLR2 Launched 2U, 4 node Rack Chassis
Khung vỏ máy chủ Intel® H2224XXKR2 Launched 2U, 4 node Rack Chassis
Mô-đun IO 10GBASE-T hai cổng RJ-45 AXX10GBTWLHW3 Launched
Bộ mở rộng khe cắm rIOM PCI Express 1U và bo mạch ngăn rIOM có hỗ trợ M.2 AXXKPTPM2IOM Launched
Spare 12Gb SAS Bridge Board AHWKPTP12GBGB Launched
Breakout Board AHWKPTPBOB
(for S2600KP and S2600TP Families)
Launched
12Gb SAS Bridge Board AHWKPTP12GBGBR5
(with RAID 5)
Launched
Spare Node Power Board FH2000NPB24 Launched
Bridge Board Spare FHWKPTPBGB24
(for H2224XXKR2/H2224XXLR2 Chassis)
Launched
Spare Front Control Panel Kit FH2000FPANEL2 Launched
Spare 12GB SAS 24 x 2.5’’ Backplane FHW24X25HS12G Launched
Spare 12Gb SAS Bridge Board AHWKPTP12GBGBIT
(SAS without RAID)
Launched
Spare Power in Backplane Bridge Board Module FXXCRPSPIB Launched

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các sản phẩm máy chủ Intel® theo số lượng socket CPU, bộ nhớ tối đa, số cổng, v.v.