Wilson Canyon trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Bao gồm bộ xử lý Đầu ra đồ họa Tích hợp Wireless So sánh
Tất cả | Không có
Bộ Intel® NUC D54250WYK Discontinued Intel® Core™ i5-4250U Processor (3M Cache, up to 2.60 GHz) Mini-DP 1.2; Mini-HDMI 1.4a Không
Bộ Intel® NUC D34010WYK Discontinued Intel® Core™ i3-4010U Processor (3M Cache, 1.70 GHz) Mini-DP 1.2; Mini-HDMI 1.4a Không
Bộ Intel® NUC D54250WYKH Discontinued Intel® Core™ i5-4250U Processor (3M Cache, up to 2.60 GHz) Mini-DP 1.2; Mini-HDMI 1.4a Không
Bộ Intel® NUC D34010WYKH Discontinued Intel® Core™ i3-4010U Processor (3M Cache, 1.70 GHz) Mini-DP 1.2; Mini-HDMI 1.4a Không
Bo mạch Intel® NUC D54250WYB Discontinued Intel® Core™ i5-4250U Processor (3M Cache, up to 2.60 GHz) Mini-DP 1.2; Mini-HDMI 1.4a Không
Bo mạch Intel® NUC D34010WYB Discontinued Intel® Core™ i3-4010U Processor (3M Cache, 1.70 GHz) Mini-DP 1.2; Mini-HDMI 1.4a Không