Wilson Canyon trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm
Tình trạng
Bao gồm bộ xử lý
PreInstalledOS
PreInstalledMemory
PreInstalledStorage
Đầu ra đồ họa
Discontinued Intel® Core™ i5-4250U Processor (3M Cache, up to 2.60 GHz) Mini-DP 1.2; Mini-HDMI 1.4a
Discontinued Intel® Core™ i3-4010U Processor (3M Cache, 1.70 GHz) Mini-DP 1.2; Mini-HDMI 1.4a
Discontinued Intel® Core™ i5-4250U Processor (3M Cache, up to 2.60 GHz) Mini-DP 1.2; Mini-HDMI 1.4a
Discontinued Intel® Core™ i3-4010U Processor (3M Cache, 1.70 GHz) Mini-DP 1.2; Mini-HDMI 1.4a
Discontinued Intel® Core™ i5-4250U Processor (3M Cache, up to 2.60 GHz) Mini-DP 1.2; Mini-HDMI 1.4a
Discontinued Intel® Core™ i3-4010U Processor (3M Cache, 1.70 GHz) Mini-DP 1.2; Mini-HDMI 1.4a