Ice Lake trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Số lõi
Tần số turbo tối đa
Tần số cơ sở của bộ xử lý
Bộ nhớ đệm
TDP
Q2'21 24 3.40 GHz 2.10 GHz 36 MB 150 W
Q2'21 24 3.60 GHz 2.40 GHz 36 MB 185 W
Q2'21 10 3.40 GHz 2.30 GHz 15 MB 105 W
Q2'21 20 3.50 GHz 2.30 GHz 30 MB 150 W
Q2'21 8 3.70 GHz 3.60 GHz 18 MB 165 W
Q2'21 16 3.50 GHz 2.90 GHz 24 MB 185 W
Q2'21 8 3.60 GHz 2.80 GHz 12 MB 105 W
Q2'21 24 3.50 GHz 2.80 GHz 36 MB 230 W
Q2'21 12 3.30 GHz 2.10 GHz 18 MB 120 W
Q2'21 24 3.40 GHz 2.10 GHz 36 MB 165 W
Q2'21 24 3.40 GHz 2.10 GHz 36 MB 165 W
Q2'21 24 3.60 GHz 2.40 GHz 36 MB 185 W
Q2'21 26 3.40 GHz 2.20 GHz 39 MB 185 W
Q2'21 8 3.60 GHz 3.20 GHz 12 MB 140 W
Q2'21 32 3.50 GHz 2.30 GHz 48 MB 185 W
Q2'21 32 3.60 GHz 2.80 GHz 48 MB 265 W
Q2'21 16 3.40 GHz 2.40 GHz 24 MB 135 W
Q2'21 20 3.40 GHz 2.30 GHz 30 MB 150 W
Q2'21 24 3.40 GHz 2.10 GHz 36 MB 165 W
Q2'21 12 3.60 GHz 3.00 GHz 18 MB 150 W
Q2'21 38 3.40 GHz 2.40 GHz 57 MB 270 W
Q2'21 28 3.50 GHz 2.60 GHz 42 MB 235 W
Q2'21 16 3.60 GHz 3.10 GHz 36 MB 205 W
Q2'21 28 3.10 GHz 2.00 GHz 42 MB 205 W
Q2'21 32 3.40 GHz 2.60 GHz 48 MB 250 W
Q2'21 32 3.40 GHz 2.20 GHz 48 MB 205 W
Q2'21 38 3.70 GHz 2.60 GHz 57 MB 270 W
Q2'21 32 3.40 GHz 2.20 GHz 48 MB 205 W
Q2'21 32 3.40 GHz 2.60 GHz 48 MB 240 W
Q2'21 36 3.50 GHz 2.10 GHz 54 MB 195 W
Q2'21 32 3.20 GHz 2.00 GHz 48 MB 205 W
Q2'21 28 3.40 GHz 2.20 GHz 42 MB 165 W
Q2'21 40 3.40 GHz 2.30 GHz 60 MB 270 W
Q2'21 36 3.50 GHz 2.40 GHz 54 MB 225 W
Q2'21 36 3.50 GHz 2.40 GHz 54 MB 250 W
Q2'21 18 3.60 GHz 3.00 GHz 39 MB 205 W
Q2'21 32 3.40 GHz 2.30 GHz 48 MB 205 W
Q2'21 32 3.50 GHz 2.20 GHz 48 MB 185 W
Q3'21 12 3.90 GHz 3.50 GHz 21 MB 220 W
Q3'21 32 4.00 GHz 2.70 GHz 48 MB 270 W
Q3'21 16 4.00 GHz 3.40 GHz 24 MB 250 W
Q3'21 24 4.00 GHz 3.00 GHz 36 MB 250 W
Q3'21 38 4.00 GHz 2.50 GHz 57 MB 270 W
Q4'23 10 3.2 GHz 2.00 GHz 15 MB 80 W
Q4'23 20 3.2 GHz 2.00 GHz 30 MB 110 W
Q4'23 16 3.1 GHz 2.00 GHz 20 MB 100 W
Q4'23 6 3.5 GHz 2.80 GHz 10240 55 W
Q4'23 8 2.9 GHz 1.80 GHz 15360 42 W
Q4'23 10 3.1 GHz 2.00 GHz 15360 55 W
Q4'23 4 2.4 GHz 2.20 GHz 10240 42 W
Q4'23 10 3.1 GHz 2.00 GHz 15360 57 W
Q4'23 10 3.1 GHz 2.00 GHz 15360 55 W
Q4'23 8 3.2 GHz 2.10 GHz 15 MB 70 W
Q4'23 20 3.2 GHz 2.00 GHz 30 MB 117 W
Q4'23 22 3.1 GHz 2.20 GHz 30 MB 135 W
Q3'22 20 3.10 GHz 2.10 GHz 30 MB 126 W
Q3'22 16 3.30 GHz 2.20 GHz 25 MB 116 W
Q3'22 10 3.50 GHz 2.40 GHz 17.5 MB 96 W
Q3'22 12 3.50 GHz 2.50 GHz 20 MB 107 W
Q1'22 12 3.10 GHz 2.00 GHz 20 MB 87 W
Q1'22 16 3.20 GHz 2.10 GHz 25 MB 117 W
Q1'22 10 3.40 GHz 2.30 GHz 15 MB 65 W
Q1'22 4 3.00 GHz 1.90 GHz 15 MB 65 W
Q1'22 8 3.20 GHz 2.10 GHz 15 MB 80 W
Q1'22 8 3.50 GHz 2.50 GHz 15 MB 88 W
Q1'22 4 3.50 GHz 2.40 GHz 10 MB 50 W
Q1'22 8 3.00 GHz 1.90 GHz 15 MB 52 W
Q1'22 4 3.50 GHz 2.60 GHz 10 MB 46 W
Q1'22 4 3.10 GHz 2.00 GHz 10 MB 40 W
Q1'22 20 3.40 GHz 2.40 GHz 30 MB 129 W
Q1'22 20 3.10 GHz 2.10 GHz 30 MB 125 W
Q1'22 12 3.00 GHz 1.90 GHz 20 MB 84 W
Q1'22 4 3.40 GHz 2.30 GHz 10 MB 38 W
Q1'22 8 3.50 GHz 3.00 GHz 15 MB 83 W
Q1'22 8 3.40 GHz 2.30 GHz 15 MB 55 W
Q1'22 6 3.50 GHz 2.90 GHz 10 MB 70 W
Q1'22 6 2.70 GHz 1.70 GHz 10 MB 36 W
Q1'22 8 3.10 GHz 2.00 GHz 15 MB 50 W
Q1'22 2 1.70 GHz 1.60 GHz 5 MB 25 W
Q1'22 10 3.50 GHz 2.50 GHz 15 MB 80 W
Q1'22 12 2.80 GHz 1.80 GHz 20 MB 77 W
Q1'22 20 3.10 GHz 2.00 GHz 30 MB 120 W
Q1'22 16 3.10 GHz 2.00 GHz 25 MB 100 W
Q1'22 20 3.10 GHz 2.00 GHz 30 MB 118 W
Q1'22 14 3.10 GHz 2.00 GHz 20 MB 97 W
Q1'22 16 3.40 GHz 2.50 GHz 25 MB 126 W
Q1'22 20 3.10 GHz 2.00 GHz 30 MB 110 W
Q1'22 18 3.10 GHz 2.10 GHz 27.5 MB 118 W
Q1'22 8 3.5 GHz 2.50 GHz 15 MB 97 W
Q1'22 10 3.50 GHz 3.00 GHz 15 MB 90 W
Q1'22 4 3.50 GHz 2.20 GHz 10 MB 45 W
Q1'22 8 3.40 GHz 2.20 GHz 15 MB 59 W
Q1'22 4 3.30 GHz 2.20 GHz 10 MB 45 W
Q1'22 8 3.50 GHz 2.70 GHz 15 MB 67 W
Q1'22 8 3.10 GHz 2.00 GHz 15 MB 53 W
Q1'22 10 3.10 GHz 2.00 GHz 15 MB 67 W
Q1'22 8 2.8 GHz 1.70 GHz 15 MB 45 W
Q3'19 4 3.90 GHz 1.30 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 15 W
Q3'19 4 3.60 GHz 1.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 15 W
Q3'19 4 3.70 GHz 1.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 15 W
Q3'19 4 3.70 GHz 1.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 15 W
Q3'19 2 3.40 GHz 1.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 15 W
Q4'20 2 3.00 GHz 1.10 GHz 4 MB 15 W

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.