Ice Lake trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Xeon® Platinum 8380
(bộ nhớ đệm 60M, 2.30 GHz)
Launched Q2'21 40 3.40 GHz 2.30 GHz 60 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6330N
(bộ nhớ đệm 42M, 2.20 GHz)
Launched Q2'21 28 3.40 GHz 2.20 GHz 42 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6338
(bộ nhớ đệm 48M, 2.00 GHz)
Launched Q2'21 32 3.20 GHz 2.00 GHz 48 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Platinum 8352Y
(bộ nhớ đệm 48M, 2.20 GHz)
Launched Q2'21 32 3.40 GHz 2.20 GHz 48 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Platinum 8358
(bộ nhớ đệm 48M, 2.60 GHz)
Launched Q2'21 32 3.40 GHz 2.60 GHz 48 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Platinum 8360Y
(bộ nhớ đệm 54M, 2.40 GHz)
Launched Q2'21 36 3.50 GHz 2.40 GHz 54 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6334
(bộ nhớ đệm 18M, 3.60 GHz)
Launched Q2'21 8 3.70 GHz 3.60 GHz 18 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 5317
(bộ nhớ đệm 18M, 3.00 GHz)
Launched Q2'21 12 3.60 GHz 3.00 GHz 18 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 5318Y
(bộ nhớ đệm 36M, 2.10 GHz)
Launched Q2'21 24 3.40 GHz 2.10 GHz 36 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Silver 4316
(bộ nhớ đệm 30M, 2.30 GHz)
Launched Q2'21 20 3.40 GHz 2.30 GHz 30 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Silver 4314
(bộ nhớ đệm 24M, 2.40 GHz)
Launched Q2'21 16 3.40 GHz 2.40 GHz 24 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6338N
(bộ nhớ đệm 48M, 2.20 GHz)
Launched Q2'21 32 3.50 GHz 2.20 GHz 48 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6314U
(bộ nhớ đệm 48M, 2.30 GHz)
Launched Q2'21 32 3.40 GHz 2.30 GHz 48 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6354
(bộ nhớ đệm 39M, 3.00 GHz)
Launched Q2'21 18 3.60 GHz 3.00 GHz 39 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Platinum 8351N
(bộ nhớ đệm 54M, 2.40 GHz)
Launched Q2'21 36 3.50 GHz 2.40 GHz 54 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6330
(bộ nhớ đệm 42M, 2.00 GHz)
Launched Q2'21 28 3.10 GHz 2.00 GHz 42 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6346
(bộ nhớ đệm 36M, 3.10 GHz)
Launched Q2'21 16 3.60 GHz 3.10 GHz 36 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6348
(bộ nhớ đệm 42M, 2.60 GHz)
Launched Q2'21 28 3.50 GHz 2.60 GHz 42 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Platinum 8368
(bộ nhớ đệm 57M, 2.40 GHz)
Launched Q2'21 38 3.40 GHz 2.40 GHz 57 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Platinum 8352V
(bộ nhớ đệm 54M, 2.10 GHz)
Launched Q2'21 36 3.50 GHz 2.10 GHz 54 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Platinum 8358P
(bộ nhớ đệm 48M, 2.60 GHz)
Launched Q2'21 32 3.40 GHz 2.60 GHz 48 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Platinum 8352S
(bộ nhớ đệm 48M, 2.20 GHz)
Launched Q2'21 32 3.40 GHz 2.20 GHz 48 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Platinum 8368Q
(bộ nhớ đệm 57M, 2.60 GHz)
Launched Q2'21 38 3.70 GHz 2.60 GHz 57 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Silver 4310T
(bộ nhớ đệm 15M, 2.30 GHz)
Launched Q2'21 10 3.40 GHz 2.30 GHz 15 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Platinum 8362
(bộ nhớ đệm 48M, 2.80 GHz)
Launched Q2'21 32 3.60 GHz 2.80 GHz 48 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Platinum 8352M
(bộ nhớ đệm 48M, 2.30 GHz)
Launched Q2'21 32 3.50 GHz 2.30 GHz 48 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 5315Y
(bộ nhớ đệm 12M, 3.20 GHz)
Launched Q2'21 8 3.60 GHz 3.20 GHz 12 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 5320
(bộ nhớ đệm 39M, 2.20 GHz)
Launched Q2'21 26 3.40 GHz 2.20 GHz 39 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 5320T
(bộ nhớ đệm 30M, 2.30 GHz)
Launched Q2'21 20 3.50 GHz 2.30 GHz 30 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6326
(bộ nhớ đệm 24M, 2.90 GHz)
Launched Q2'21 16 3.50 GHz 2.90 GHz 24 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6312U
(bộ nhớ đệm 36M, 2.40 GHz)
Launched Q2'21 24 3.60 GHz 2.40 GHz 36 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 5318N
(bộ nhớ đệm 36M, 2.10 GHz)
Launched Q2'21 24 3.40 GHz 2.10 GHz 36 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6336Y
(bộ nhớ đệm 36M, 2.40 GHz)
Launched Q2'21 24 3.60 GHz 2.40 GHz 36 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 5318S
(bộ nhớ đệm 36M, 2.10 GHz)
Launched Q2'21 24 3.40 GHz 2.10 GHz 36 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6338T
(bộ nhớ đệm 36M, 2.10 GHz)
Launched Q2'21 24 3.40 GHz 2.10 GHz 36 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Silver 4310
(bộ nhớ đệm 18M, 2.10 GHz)
Launched Q2'21 12 3.30 GHz 2.10 GHz 18 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Gold 6342
(bộ nhớ đệm 36M, 2.80 GHz)
Launched Q2'21 24 3.50 GHz 2.80 GHz 36 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® Silver 4309Y
(bộ nhớ đệm 12M, 2.80 GHz)
Launched Q2'21 8 3.60 GHz 2.80 GHz 12 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-3345
(bộ nhớ đệm 36M, lên đến 4.00 GHz)
Launched Q3'21 24 4.00 GHz 3.00 GHz 36 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-3335
(bộ nhớ đệm 24M, lên đến 4.00 GHz)
Launched Q3'21 16 4.00 GHz 3.40 GHz 24 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-3365
(bộ nhớ đệm 48M, lên đến 4.00 GHz)
Launched Q3'21 32 4.00 GHz 2.70 GHz 48 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-3375
(bộ nhớ đệm 57M, lên đến 4.00 GHz)
Launched Q3'21 38 4.00 GHz 2.50 GHz 57 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-3323
(bộ nhớ đệm 21M, lên đến 3.90 GHz)
Launched Q3'21 12 3.90 GHz 3.50 GHz 21 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-2796TE
(bộ nhớ đệm 30M, lên đến 3,10 GHz)
Launched Q1'22 20 3.10 GHz 2.00 GHz 30 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-2786NTE
(bộ nhớ đệm 27,5M, lên đến 3,10 GHz)
Launched Q1'22 18 3.10 GHz 2.10 GHz 27.5 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1715TER
(bộ nhớ đệm 10M, lên đến 3,50 GHz)
Launched Q1'22 4 3.50 GHz 2.40 GHz 10 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1722NE
(bộ nhớ đệm 10M, lên đến 2,70 GHz)
Launched Q1'22 6 2.70 GHz 1.70 GHz 10 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1726
(bộ nhớ đệm 10M, lên đến 3,50 GHz)
Launched Q1'22 6 3.50 GHz 2.90 GHz 10 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1736
(bộ nhớ đệm 15M, lên đến 3,40 GHz)
Launched Q1'22 8 3.40 GHz 2.30 GHz 15 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1739
(bộ nhớ đệm 15M, lên đến 3,50 GHz)
Launched Q1'22 8 3.50 GHz 3.00 GHz 15 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1714
(bộ nhớ đệm 10M, lên đến 3,40 GHz)
Launched Q1'22 4 3.40 GHz 2.30 GHz 10 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1712TR
(bộ nhớ đệm 10M, lên đến 3,10 GHz)
Launched Q1'22 4 3.10 GHz 2.00 GHz 10 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1718T
(bộ nhớ đệm 10M, lên đến 3,50 GHz)
Launched Q1'22 4 3.50 GHz 2.60 GHz 10 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1732TE
(bộ nhớ đệm 15M, lên đến 3,00 GHz)
Launched Q1'22 8 3.00 GHz 1.90 GHz 15 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1713NTE
(bộ nhớ đệm 10M, lên đến 3,30 GHz)
Launched Q1'22 4 3.30 GHz 2.20 GHz 10 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1735TR
(bộ nhớ đệm 15M, lên đến 3,40 GHz)
Launched Q1'22 8 3.40 GHz 2.20 GHz 15 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1713NT
(bộ nhớ đệm 10M, lên đến 3,50 GHz)
Launched Q1'22 4 3.50 GHz 2.20 GHz 10 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1749NT
(bộ nhớ đệm 15M, lên đến 3,50 GHz)
Launched Q1'22 10 3.50 GHz 3.00 GHz 15 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1746TER
(bộ nhớ đệm 15M, lên đến 3,10 GHz)
Launched Q1'22 10 3.10 GHz 2.00 GHz 15 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1733NT
(bộ nhớ đệm 15M, lên đến 3,10 GHz)
Launched Q1'22 8 3.10 GHz 2.00 GHz 15 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1736NT
(bộ nhớ đệm 15M, lên đến 3,50 GHz)
Launched Q1'22 8 3.50 GHz 2.70 GHz 15 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-2766NT
(bộ nhớ đệm 20M, lên đến 3,10 GHz)
Launched Q1'22 14 3.10 GHz 2.00 GHz 20 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-2775TE
(bộ nhớ đệm 25M, lên đến 3,10 GHz)
Launched Q1'22 16 3.10 GHz 2.00 GHz 25 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-2796NT
(bộ nhớ đệm 30M, lên đến 3,10 GHz)
Launched Q1'22 20 3.10 GHz 2.00 GHz 30 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-2752TER
(bộ nhớ đệm 20M, lên đến 2,80 GHz)
Launched Q1'22 12 2.80 GHz 1.80 GHz 20 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-2752NTE
(bộ nhớ đệm 20M, lên đến 3,00 GHz)
Launched Q1'22 12 3.00 GHz 1.90 GHz 20 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-2798NT
(bộ nhớ đệm 30M, lên đến 3,10 GHz)
Launched Q1'22 20 3.10 GHz 2.10 GHz 30 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-2799
(bộ nhớ đệm 30M, lên đến 3,40 GHz)
Launched Q1'22 20 3.40 GHz 2.40 GHz 30 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-2795NT
(bộ nhớ đệm 30M, lên đến 3,10 GHz)
Launched Q1'22 20 3.10 GHz 2.00 GHz 30 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-2779
(bộ nhớ đệm 25M, lên đến 3,40 GHz)
Launched Q1'22 16 3.40 GHz 2.50 GHz 25 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1734NT
(bộ nhớ đệm 15M, lên đến 3,10 GHz)
Launched Q1'22 8 3.10 GHz 2.00 GHz 15 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-2776NT
(bộ nhớ đệm 25M, lên đến 3,20 GHz)
Launched Q1'22 16 3.20 GHz 2.10 GHz 25 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-2753NT
(bộ nhớ đệm 20M, lên đến 3,10 GHz)
Launched Q1'22 12 3.10 GHz 2.00 GHz 20 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-2738
(bộ nhớ đệm 15M, lên đến 3,50 GHz)
Launched Q1'22 8 3.50 GHz 2.50 GHz 15 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-2733NT
(bộ nhớ đệm 15M, lên đến 3,20 GHz)
Launched Q1'22 8 3.20 GHz 2.10 GHz 15 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-2712T
(bộ nhớ đệm 15M, lên đến 3,00 GHz)
Launched Q1'22 4 3.00 GHz 1.90 GHz 15 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1748TE
(bộ nhớ đệm 15M, lên đến 3,40 GHz)
Launched Q1'22 10 3.40 GHz 2.30 GHz 15 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1747NTE
(bộ nhớ đệm 15M, lên đến 3,50 GHz)
Launched Q1'22 10 3.50 GHz 2.50 GHz 15 MB
Bộ xử lý Intel® Xeon® D-1702
(Bộ nhớ đệm 5M, lên đến 1,70 GHz)
Launched Q1'22 2 1.70 GHz 1.60 GHz 5 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-1068NG7
(bộ nhớ đệm 8M, lên đến 4,10 GHz)
Launched Q2'20 4 4.10 GHz 2.30 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-1060G7
(bộ nhớ đệm 8M, lên đến 3,80 GHz)
Launched Q3'19 4 3.80 GHz 1.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-1065G7
(bộ nhớ đệm 8M, lên đến 3,90 GHz)
Launched Q3'19 4 3.90 GHz 1.30 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-1038NG7
(bộ nhớ đệm 6M, lên đến 3,80 GHz)
Launched Q2'20 4 3.80 GHz 2.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-1030G4
(bộ nhớ đệm 6M, lên đến 3,50 GHz)
Discontinued Q3'19 4 3.50 GHz 700 MHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-1030G7
(bộ nhớ đệm 6M, lên đến 3,50 GHz)
Discontinued Q3'19 4 3.50 GHz 800 MHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-1035G1
(bộ nhớ đệm 6M, lên đến 3,60 GHz)
Launched Q3'19 4 3.60 GHz 1.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-1035G7
(bộ nhớ đệm 6M, lên đến 3,70 GHz)
Launched Q3'19 4 3.70 GHz 1.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-1035G4
(bộ nhớ đệm 6M, lên đến 3,70 GHz)
Launched Q3'19 4 3.70 GHz 1.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-1000G4
(bộ nhớ đệm 4M, lên đến 3,20 GHz)
Launched Q3'19 2 3.20 GHz 1.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-1000G1
(bộ nhớ đệm 4M, lên đến 3,20 GHz)
Launched Q3'19 2 3.20 GHz 1.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-1005G1
(bộ nhớ đệm 4M, lên đến 3,40 GHz)
Launched Q3'19 2 3.40 GHz 1.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® 6805
(Bộ nhớ đệm 4M, lên đến 3,00 GHz)
Launched Q4'20 2 3.00 GHz 1.10 GHz 4 MB

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.