Ice Lake trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Xeon® Platinum 8358 Processor
(48M Cache, 2.60 GHz)
Launched Q2'21 32 3.40 GHz 2.60 GHz 48 MB
Intel® Xeon® Platinum 8352Y Processor
(48M Cache, 2.20 GHz)
Launched Q2'21 32 3.40 GHz 2.20 GHz 48 MB
Intel® Xeon® Gold 6338 Processor
(48M Cache, 2.00 GHz)
Launched Q2'21 32 3.20 GHz 2.00 GHz 48 MB
Intel® Xeon® Gold 6330N Processor
(42M Cache, 2.20 GHz)
Launched Q2'21 28 3.40 GHz 2.20 GHz 42 MB
Intel® Xeon® Platinum 8380 Processor
(60M Cache, 2.30 GHz)
Launched Q2'21 40 3.40 GHz 2.30 GHz 60 MB
Intel® Xeon® Platinum 8351N Processor
(54M Cache, 2.40 GHz)
Launched Q2'21 36 3.50 GHz 2.40 GHz 54 MB
Intel® Xeon® Platinum 8368Q Processor
(57M Cache, 2.60 GHz)
Launched Q2'21 38 3.70 GHz 2.60 GHz 57 MB
Intel® Xeon® Platinum 8352S Processor
(48M Cache, 2.20 GHz)
Launched Q2'21 32 3.40 GHz 2.20 GHz 48 MB
Intel® Xeon® Platinum 8358P Processor
(48M Cache, 2.60 GHz)
Launched Q2'21 32 3.40 GHz 2.60 GHz 48 MB
Intel® Xeon® Platinum 8352V Processor
(54M Cache, 2.10 GHz)
Launched Q2'21 36 3.50 GHz 2.10 GHz 54 MB
Intel® Xeon® Platinum 8368 Processor
(57M Cache, 2.40 GHz)
Launched Q2'21 38 3.40 GHz 2.40 GHz 57 MB
Intel® Xeon® Gold 6348 Processor
(42M Cache, 2.60 GHz)
Launched Q2'21 28 3.50 GHz 2.60 GHz 42 MB
Intel® Xeon® Gold 6346 Processor
(36M Cache, 3.10 GHz)
Launched Q2'21 16 3.60 GHz 3.10 GHz 36 MB
Intel® Xeon® Gold 6330 Processor
(42M Cache, 2.00 GHz)
Launched Q2'21 28 3.10 GHz 2.00 GHz 42 MB
Intel® Xeon® Platinum 8360Y Processor
(54M Cache, 2.40 GHz)
Launched Q2'21 36 3.50 GHz 2.40 GHz 54 MB
Intel® Xeon® Gold 6354 Processor
(39M Cache, 3.00 GHz)
Launched Q2'21 18 3.60 GHz 3.00 GHz 39 MB
Intel® Xeon® Gold 6314U Processor
(48M Cache, 2.30 GHz)
Launched Q2'21 32 3.40 GHz 2.30 GHz 48 MB
Intel® Xeon® Gold 6338N Processor
(48M Cache, 2.20 GHz)
Launched Q2'21 32 3.50 GHz 2.20 GHz 48 MB
Intel® Xeon® Silver 4314 Processor
(24M Cache, 2.40 GHz)
Launched Q2'21 16 3.40 GHz 2.40 GHz 24 MB
Intel® Xeon® Silver 4316 Processor
(30M Cache, 2.30 GHz)
Launched Q2'21 20 3.40 GHz 2.30 GHz 30 MB
Intel® Xeon® Gold 5318Y Processor
(36M Cache, 2.10 GHz)
Launched Q2'21 24 3.40 GHz 2.10 GHz 36 MB
Intel® Xeon® Gold 5317 Processor
(18M Cache, 3.00 GHz)
Launched Q2'21 12 3.60 GHz 3.00 GHz 18 MB
Intel® Xeon® Gold 6334 Processor
(18M Cache, 3.60 GHz)
Launched Q2'21 8 3.70 GHz 3.60 GHz 18 MB
Intel® Xeon® Gold 6326 Processor
(24M Cache, 2.90 GHz)
Launched Q2'21 16 3.50 GHz 2.90 GHz 24 MB
Intel® Xeon® Silver 4309Y Processor
(12M Cache, 2.80 GHz)
Launched Q2'21 8 3.60 GHz 2.80 GHz 12 MB
Intel® Xeon® Gold 6342 Processor
(36M Cache, 2.80 GHz)
Launched Q2'21 24 3.50 GHz 2.80 GHz 36 MB
Intel® Xeon® Silver 4310 Processor
(18M Cache, 2.10 GHz)
Launched Q2'21 12 3.30 GHz 2.10 GHz 18 MB
Intel® Xeon® Gold 6338T Processor
(36M Cache, 2.10 GHz)
Launched Q2'21 24 3.40 GHz 2.10 GHz 36 MB
Intel® Xeon® Gold 5318S Processor
(36M Cache, 2.10 GHz)
Launched Q2'21 24 3.40 GHz 2.10 GHz 36 MB
Intel® Xeon® Gold 6336Y Processor
(36M Cache, 2.40 GHz)
Launched Q2'21 24 3.60 GHz 2.40 GHz 36 MB
Intel® Xeon® Gold 5318N Processor
(36M Cache, 2.10 GHz)
Launched Q2'21 24 3.40 GHz 2.10 GHz 36 MB
Intel® Xeon® Gold 6312U Processor
(36M Cache, 2.40 GHz)
Launched Q2'21 24 3.60 GHz 2.40 GHz 36 MB
Intel® Xeon® Silver 4310T Processor
(15M Cache, 2.30 GHz)
Launched Q2'21 10 3.40 GHz 2.30 GHz 15 MB
Intel® Xeon® Gold 5320T Processor
(30M Cache, 2.30 GHz)
Launched Q2'21 20 3.50 GHz 2.30 GHz 30 MB
Intel® Xeon® Gold 5320 Processor
(39M Cache, 2.20 GHz)
Launched Q2'21 26 3.40 GHz 2.20 GHz 39 MB
Intel® Xeon® Gold 5315Y Processor
(12M Cache, 3.20 GHz)
Launched Q2'21 8 3.60 GHz 3.20 GHz 12 MB
Intel® Xeon® Platinum 8352M Processor
(48M Cache, 2.30 GHz)
Launched Q2'21 32 3.50 GHz 2.30 GHz 48 MB
Intel® Xeon® Platinum 8362 Processor
(48M Cache, 2.80 GHz)
Launched Q2'21 32 3.60 GHz 2.80 GHz 48 MB
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-1068NG7
(bộ nhớ đệm cache 8M, lên đến 4,10 GHz)
Launched Q2'20 4 4.10 GHz 2.30 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-1065G7
(bộ nhớ đệm cache 8M, lên đến 3,90 GHz)
Launched Q3'19 4 3.90 GHz 1.30 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-1060G7
(bộ nhớ đệm cache 8M, lên đến 3,80 GHz)
Launched Q3'19 4 3.80 GHz 1.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-1035G4
(bộ nhớ đệm cache 6M, lên đến 3,70 GHz)
Launched Q3'19 4 3.70 GHz 1.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-1035G7
(bộ nhớ đệm cache 6M, lên đến 3,70 GHz)
Launched Q3'19 4 3.70 GHz 1.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-1038NG7
(bộ nhớ đệm 6M, lên đến 3,80 GHz)
Launched Q2'20 4 3.80 GHz 2.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-1035G1
(bộ nhớ đệm cache 6M, lên đến 3,60 GHz)
Launched Q3'19 4 3.60 GHz 1.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-1030G7
(bộ nhớ đệm cache 6M, lên đến 3,50 GHz)
Discontinued Q3'19 4 3.50 GHz 800 MHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-1030G4
(bộ nhớ đệm cache 6M, lên đến 3,50 GHz)
Discontinued Q3'19 4 3.50 GHz 700 MHz 6 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-1005G1
(bộ nhớ đệm cache 4M, lên đến 3,40 GHz)
Launched Q3'19 2 3.40 GHz 1.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-1000G1
(bộ nhớ đệm cache 4M, lên đến 3,20 GHz)
Launched Q3'19 2 3.20 GHz 1.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-1000G4
(bộ nhớ đệm cache 4M, lên đến 3,20 GHz)
Launched Q3'19 2 3.20 GHz 1.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache
Intel® Pentium® Processor 6805
(4M Cache, up to 3.00 GHz)
Launched Q4'20 2 3.00 GHz 1.10 GHz 4 MB

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.