Ice Lake trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-1065G7 Launched Q3'19 4 3.90 GHz 1.30 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Plus Graphics
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-1060G7 Announced Q3'19 4 3.80 GHz 1.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Plus Graphics
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-1035G4 Launched Q3'19 4 3.70 GHz 1.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Plus Graphics
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-1035G7 Launched Q3'19 4 3.70 GHz 1.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Plus Graphics
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-1035G1 Launched Q3'19 4 3.60 GHz 1.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-1030G7 Announced Q3'19 4 3.50 GHz 800 MHz 6 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Plus Graphics
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-1030G4 Announced Q3'19 4 3.50 GHz 700 MHz 6 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Plus Graphics
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-1005G1 Launched Q3'19 2 3.40 GHz 1.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-1000G1 Announced Q3'19 2 3.20 GHz 1.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Intel® UHD Graphics
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-1000G4 Announced Q3'19 2 3.20 GHz 1.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Intel® Iris® Plus Graphics

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.