Ice Lake trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-1065G7
(bộ nhớ đệm cache 8M, lên đến 3,90 GHz)
Launched Q3'19 4 3.90 GHz 1.30 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® Plus
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-1060G7
(bộ nhớ đệm cache 8M, lên đến 3,80 GHz)
Launched Q3'19 4 3.80 GHz 1.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® Plus
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-1068NG7
(bộ nhớ đệm cache 8M, lên đến 4,10 GHz)
Launched Q2'20 4 4.10 GHz 2.30 GHz 8 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® Plus
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-1035G4
(bộ nhớ đệm cache 6M, lên đến 3,70 GHz)
Launched Q3'19 4 3.70 GHz 1.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® Plus
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-1035G7
(bộ nhớ đệm cache 6M, lên đến 3,70 GHz)
Launched Q3'19 4 3.70 GHz 1.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® Plus
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-1035G1
(bộ nhớ đệm cache 6M, lên đến 3,60 GHz)
Launched Q3'19 4 3.60 GHz 1.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-1030G7
(bộ nhớ đệm cache 6M, lên đến 3,50 GHz)
Launched Q3'19 4 3.50 GHz 800 MHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® Plus
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-1030G4
(bộ nhớ đệm cache 6M, lên đến 3,50 GHz)
Launched Q3'19 4 3.50 GHz 700 MHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® Plus
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-1038NG7
(bộ nhớ đệm 6M, lên đến 3,80 GHz)
Launched Q2'20 4 3.80 GHz 2.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® Plus
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-1005G1
(bộ nhớ đệm cache 4M, lên đến 3,40 GHz)
Launched Q3'19 2 3.40 GHz 1.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-1000G1
(bộ nhớ đệm cache 4M, lên đến 3,20 GHz)
Launched Q3'19 2 3.20 GHz 1.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® UHD
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-1000G4
(bộ nhớ đệm cache 4M, lên đến 3,20 GHz)
Launched Q3'19 2 3.20 GHz 1.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache Đồ họa Intel® Iris® Plus

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.