Jersey Canyon trước đây của các sản phẩm

Jersey Canyon trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Cấp độ RAID được hỗ trợ Số cổng bên trong NumExternalPorts EmbeddedMemorySize So sánh
Tất cả | Không có
Mô-đun RAID Tích hợp của Intel® RMS3JC080 Launched Mezzanine Module 0, 1, 1E, 10 8

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các sản phẩm Intel® RAID theo cấp độ RAID, tốc độ truyền dữ liệu, số cổng, v.v.