Alta Canyon trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Loại cáp TDP Giá đề xuất cho khách hàng Cấu hình cổng Loại hệ thống giao diện So sánh
Tất cả | Không có
Thiết bị chuyển mạch Ethernet Intel® FM6724 Discontinued 102 W
Thiết bị chuyển mạch Ethernet Intel® FM6764 Discontinued 195 W
Thiết bị chuyển mạch Ethernet Intel® FM5224 Discontinued 102 W