Alder Stream trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Dung lượng Tình trạng Hệ số hình dạng Giao diện So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Optane™ SSD DC P5810X Series
(800GB, 2.5in PCIe x4, 3D XPoint™)
800 GB Launched 2.5" 15mm PCIe 4.0 x4, NVMe
Intel® Optane™ SSD DC P5810X Series
(400GB, 2.5in PCIe x4, 3D XPoint™)
400 GB Launched 2.5" 15mm PCIe 4.0 x4, NVMe
SSD Intel® Optane™ dòng DC P5800X
(3,2TB, 2,5in PCIe x4, 3D XPoint™)
3.2 TB Launched 2.5" 15mm PCIe 4.0 x4, NVMe
SSD Intel® Optane™ dòng DC P5800X
(1,6TB, 2,5in PCIe x4, 3D XPoint™)
1.6 TB Launched 2.5" 15mm PCIe 4.0 x4, NVMe
SSD Intel® Optane™ dòng DC P5800X
(800GB, 2,5in PCIe x4, 3D XPoint™)
800 GB Launched 2.5" 15mm PCIe 4.0 x4, NVMe
SSD Intel® Optane™ dòng DC P5800X
(400GB, 2,5in PCIe x4, 3D XPoint™)
400 GB Launched 2.5" 15mm PCIe 4.0 x4, NVMe

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các ổ cứng thể rắn Intel® theo dung lượng, giao diện, hiệu năng, v.v.