Barlow Pass trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Dung lượng Tình trạng Hệ số hình dạng Giao diện So sánh
Tất cả | Không có
Mô-đun bộ nhớ liên tục Intel® Optane™ dòng 200
(256GB PMem)
256 GB Launched Persistent Memory Module (PMem) DDR-T
Mô-đun bộ nhớ liên tục Intel® Optane™ dòng 200
(128GB PMem)
128 GB Launched Persistent Memory Module (PMem) DDR-T
Mô-đun bộ nhớ liên tục Intel® Optane™ dòng 200
(512GB PMem)
512 GB Launched Persistent Memory Module (PMem) DDR-T

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các ổ cứng thể rắn Intel® theo dung lượng, giao diện, hiệu năng, v.v.