Temple Star trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Dung lượng Tình trạng Hệ số hình dạng Giao diện So sánh
Tất cả | Không có
Ổ đĩa thể rắn Intel® Pro dòng 2500
(480GB, 2,5in SATA 6Gb/giây, 16nm, MLC)
480 GB Discontinued 2.5" 7mm SATA 3.0 6Gb/S
Ổ đĩa thể rắn Intel® Pro dòng 2500
(240GB, 2,5in SATA 6Gb/giây, 16nm, MLC)
240 GB Discontinued 2.5" 7mm SATA 3.0 6Gb/S
Ổ đĩa thể rắn Intel® Pro dòng 2500
(360GB, 2,5in SATA 6Gb/giây, 16nm, MLC)
360 GB Discontinued 2.5" 7mm SATA 3.0 6Gb/S
Ổ đĩa thể rắn Intel® Pro dòng 2500
(180GB, 2,5in SATA 6Gb/giây, 16nm, MLC)
180 GB Discontinued 2.5" 7mm SATA 3.0 6Gb/S
Ổ đĩa thể rắn Intel® Pro dòng 2500
(120GB, 2,5in SATA 6Gb/giây, 16nm, MLC)
120 GB Discontinued 2.5" 7mm SATA 3.0 6Gb/S
Ổ đĩa thể rắn Intel® Pro dòng 2500
(180GB, M.2 80mm SATA 6Gb/giây, 16nm, MLC)
180 GB Discontinued M.2 22 x 80mm SATA 3.0 6Gb/S
Ổ đĩa thể rắn Intel® Pro dòng 2500
(240GB, M.2 80mm SATA 6Gb/giây, 16nm, MLC)
240 GB Discontinued M.2 22 x 80mm SATA 3.0 6Gb/S
Ổ đĩa thể rắn Intel® Pro dòng 2500
(360GB, M.2 80mm SATA 6Gb/giây, 16nm, MLC)
360 GB Discontinued M.2 22 x 80mm SATA 3.0 6Gb/S
Ổ đĩa thể rắn Intel® Pro dòng 2500
(360GB, M.2 80mm SATA 6Gb/giây, 20nm, MLC)
360 GB Discontinued M.2 22 x 80mm SATA 3.0 6Gb/S
Ổ đĩa thể rắn Intel® Pro dòng 2500
(240GB, M.2 80mm SATA 6Gb/giây, 20nm, MLC)
240 GB Discontinued M.2 22 x 80mm SATA 3.0 6Gb/S
Ổ đĩa thể rắn Intel® Pro dòng 2500
(180GB, M.2 80mm SATA 6Gb/giây, 20nm, MLC)
180 GB Discontinued M.2 22 x 80mm SATA 3.0 6Gb/S
Ổ đĩa thể rắn Intel® Pro dòng 2500
(480GB, 2,5in SATA 6Gb/giây, 20nm, MLC)
480 GB Discontinued 2.5" 7mm SATA 3.0 6Gb/S
Ổ đĩa thể rắn Intel® Pro dòng 2500
(120GB, 2,5in SATA 6Gb/giây, 20nm, MLC)
120 GB Discontinued 2.5" 7mm SATA 3.0 6Gb/S
Ổ đĩa thể rắn Intel® Pro dòng 2500
(360GB, 2,5in SATA 6Gb/giây, 20nm, MLC)
360 GB Discontinued 2.5" 7mm SATA 3.0 6Gb/S
Ổ đĩa thể rắn Intel® Pro dòng 2500
(240GB, 2,5in SATA 6Gb/giây, 20nm, MLC)
240 GB Discontinued 2.5" 7mm SATA 3.0 6Gb/S
Ổ đĩa thể rắn Intel® Pro dòng 2500
(180GB, 2,5in SATA 6Gb/giây, 20nm, MLC)
180 GB Discontinued 2.5" 7mm SATA 3.0 6Gb/S
Ổ đĩa thể rắn Intel® dòng 535
(180GB, M.2 80mm SATA 6Gb/giây, 16nm, MLC)
180 GB Discontinued M.2 22 x 80mm SATA 3.0 6Gb/S
Ổ đĩa thể rắn Intel® dòng 535
(120GB, 2,5 inch, SATA 6Gb/s, 16nm, MLC)
120 GB Discontinued 2.5" 7mm SATA 3.0 6Gb/S
Ổ đĩa thể rắn Intel® dòng 535
(360GB, 2,5 inch, SATA 6Gb/giây, 16nm, MLC)
360 GB Discontinued 2.5" 7mm SATA 3.0 6Gb/S
Ổ đĩa thể rắn Intel® dòng 535
(240GB, 2,5 inch, SATA 6Gb/giây, 16nm, MLC)
240 GB Discontinued 2.5" 7mm SATA 3.0 6Gb/S
Ổ đĩa thể rắn Intel® dòng 535
(180GB, 2,5 inch, SATA 6Gb/giây, 16nm, MLC)
180 GB Discontinued 2.5" 7mm SATA 3.0 6Gb/S
Ổ đĩa thể rắn Intel® dòng 535
(480GB, 2,5 inch, SATA 6Gb/giây, 16nm, MLC)
480 GB Discontinued 2.5" 7mm SATA 3.0 6Gb/S
Ổ đĩa thể rắn Intel® dòng 535
(240GB, M.2 80mm SATA 6Gb/giây, 16nm, MLC)
240 GB Discontinued M.2 22 x 80mm SATA 3.0 6Gb/S
Ổ đĩa thể rắn Intel® dòng 535
(120GB, M.2 80mm SATA 6Gb/giây, 16nm, MLC)
120 GB Discontinued M.2 22 x 80mm SATA 3.0 6Gb/S
Ổ đĩa thể rắn Intel® dòng 535
(360GB, M.2 80mm SATA 6Gb/giây, 16nm, MLC)
360 GB Discontinued M.2 22 x 80mm SATA 3.0 6Gb/S

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các ổ cứng thể rắn Intel® theo dung lượng, giao diện, hiệu năng, v.v.