Ivy Bridge EN trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2440 v2
(20M bộ nhớ đệm, 1,90 GHz)
Discontinued Q1'14 8 2.40 GHz 1.90 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2450 v2
(20M bộ nhớ đệm, 2,50 GHz)
Discontinued Q1'14 8 3.30 GHz 2.50 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2450L v2
(25M bộ nhớ đệm, 1,70 GHz)
Discontinued Q1'14 10 2.10 GHz 1.70 GHz 25 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2470 v2
(25M bộ nhớ đệm, 2,40 GHz)
Discontinued Q1'14 10 3.20 GHz 2.40 GHz 25 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-1428L v2
(15M bộ nhớ đệm, 2,20 GHz)
Launched Q1'14 6 2.70 GHz 2.20 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2407 v2
(10M bộ nhớ đệm, 2,40 GHz)
Discontinued Q1'14 4 2.40 GHz 2.40 GHz 10 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2418L v2
(15M bộ nhớ đệm, 2,00 GHz)
Launched Q1'14 6 2.00 GHz 2.00 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2420 v2
(15M bộ nhớ đệm, 2,20 GHz)
Discontinued Q1'14 6 2.70 GHz 2.20 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2430 v2
(15M bộ nhớ đệm, 2,50 GHz)
Discontinued Q1'14 6 3.00 GHz 2.50 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2430L v2
(15M bộ nhớ đệm, 2,40 GHz)
Discontinued Q1'14 6 2.80 GHz 2.40 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2448L v2
(25M bộ nhớ đệm, 1,80 GHz)
Launched Q1'14 10 2.40 GHz 1.80 GHz 25 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2428L v2
(20M bộ nhớ đệm, 1,80 GHz)
Launched Q1'14 8 2.30 GHz 1.80 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2403 v2
(10M bộ nhớ đệm, 1,80 GHz)
Discontinued Q1'14 4 1.80 GHz 1.80 GHz 10 MB Intel® Smart Cache

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.