Ivy Bridge E trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4960X Extreme Edition
(15M bộ nhớ đệm, tối đa 4,00 GHz)
Discontinued Q3'13 6 4.00 GHz 3.60 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4930K
(12M bộ nhớ đệm, tối đa 3,90 GHz)
Discontinued Q3'13 6 3.90 GHz 3.40 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-4820K
(10M bộ nhớ đệm, tối đa 3,90 GHz)
Discontinued Q3'13 4 3.90 GHz 3.70 GHz 10 MB Intel® Smart Cache

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.