Ivy Bridge E trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Số lõi
Tần số turbo tối đa
Bộ nhớ đệm
ProcessorGraphicsModelId
Q3'13 6 4.00 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
Q3'13 6 3.90 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Q3'13 4 3.90 GHz 10 MB Intel® Smart Cache

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.