Cliffdale trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Dung lượng Tình trạng Hệ số hình dạng Giao diện So sánh
Tất cả | Không có
Ổ cứng thể rắn chuỗi Intel® DC P4608
(6,4TB, 1/2 Height PCIe 3.1 x8, 3D1, TLC)
6.4 TB Discontinued HHHL (CEM3.0) PCIe 3.0 x8, NVMe
Intel® SSD DC P4600 Series
(6.4TB, 2.5in PCIe 3.1 x4, 3D1, TLC)
6.4 TB Discontinued 2.5" 15mm PCIe 3.1 x4, NVMe
Intel® SSD DC dòng P4600
(2.0TB, 2.5in PCIe 3.1 x4, 3D1, TLC)
2 TB Discontinued 2.5" 15mm PCIe 3.1 x4, NVMe
Intel® SSD DC dòng P4600
(4.0TB, 1/2 Height PCIe 3.1 x4, 3D1, TLC)
4 TB Discontinued HHHL (CEM3.0) PCIe 3.1 x4, NVMe
Intel® SSD DC dòng P4600
(2.0TB, 1/2 Height PCIe 3.1 x4, 3D1, TLC)
2 TB Discontinued HHHL (CEM3.0) PCIe 3.1 x4, NVMe
Intel® SSD DC dòng P4600
(3.2TB, 2.5in PCIe 3.1 x4, 3D1, TLC)
3.2 TB Discontinued U.2 15mm PCIe 3.1 x4, NVMe
Intel® SSD DC dòng P4600
(1.6TB, 2.5in PCIe 3.1 x4, 3D1, TLC)
1.6 TB Discontinued 2.5" 15mm PCIe 3.1 x4, NVMe
Ổ cứng thể rắn chuỗi Intel® DC P4501
(1,0TB, M.2 110mm PCIe 3.1 x4, 3D1, TLC)
1 TB Discontinued M.2 22 x 110mm PCIe 3.1 x4, NVMe
Ổ cứng thể rắn chuỗi Intel® DC P4501
(4,0TB, 2.5 inch PCIe 3.1 x4, 3D1, TLC)
4 TB Discontinued 2.5" 7mm PCIe 3.1 x4, NVMe
Ổ cứng thể rắn chuỗi Intel® DC P4501
(2,0TB, M.2 110mm PCIe 3.1 x4, 3D1, TLC)
2 TB Discontinued M.2 22 x 110mm PCIe 3.1 x4, NVMe
Ổ cứng thể rắn chuỗi Intel® DC P4501
(500GB, 2.5 inch PCIe 3.1 x4, 3D1, TLC)
500 GB Discontinued 2.5" 7mm PCIe 3.1 x4, NVMe
Ổ cứng thể rắn chuỗi Intel® DC P4501
(1,0TB, 2.5 inch PCIe 3.1 x4, 3D1, TLC)
1 TB Discontinued 2.5" 7mm PCIe 3.1 x4, NVMe
Ổ cứng thể rắn chuỗi Intel® DC P4501
(2,0TB, 2.5 inch PCIe 3.1 x4, 3D1, TLC)
2 TB Discontinued 2.5" 7mm PCIe 3.1 x4, NVMe
Intel® SSD DC P4500 Series
(8.0TB, Ruler PCIe 3.1 x4, 3D1, TLC)
8 TB Discontinued Ruler PCIe 3.1 x4, NVMe
Intel® SSD DC P4500 Series
(4.0TB, Ruler PCIe 3.1 x4, 3D1, TLC)
4 TB Discontinued Ruler PCIe 3.1 x4, NVMe
Intel® SSD DC P4500 Series
(8.0TB, 1/2 Height PCIe 3.1 x4, 3D1, TLC)
8 TB Discontinued HHHL (CEM3.0) PCIe 3.1 x4, NVMe
Intel® SSD DC dòng P4500
(4.0TB, 1/2 Height PCIe 3.1 x4, 3D1, TLC)
4 TB Discontinued HHHL (CEM3.0) PCIe 3.1 x4, NVMe
Intel® SSD DC dòng P4500
(4.0TB, 2.5in PCIe 3.1 x4, 3D1, TLC)
4 TB Discontinued 2.5" 15mm PCIe 3.1 x4, NVMe
Intel® SSD DC dòng P4500
(1.0TB, 2.5in PCIe 3.1 x4, 3D1, TLC)
1 TB Discontinued 2.5" 15mm PCIe 3.1 x4, NVMe
Intel® SSD DC dòng P4500
(2.0TB, 2.5in PCIe 3.1 x4, 3D1, TLC)
2 TB Discontinued 2.5" 15mm PCIe 3.1 x4, NVMe

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các ổ cứng thể rắn Intel® theo dung lượng, giao diện, hiệu năng, v.v.