Cliffdale trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng So sánh
Tất cả | Không có
Ổ cứng thể rắn chuỗi Intel® DC P4608
(6,4TB, 1/2 Height PCIe 3.1 x8, 3D1, TLC)
Launched
Intel® SSD DC P4600 Series
(6.4TB, 2.5in PCIe 3.1 x4, 3D1, TLC)
Launched
Intel® SSD DC dòng P4600
(4.0TB, 1/2 Height PCIe 3.1 x4, 3D1, TLC)
Launched
Intel® SSD DC dòng P4600
(3.2TB, 2.5in PCIe 3.1 x4, 3D1, TLC)
Launched
Intel® SSD DC dòng P4600
(2.0TB, 1/2 Height PCIe 3.1 x4, 3D1, TLC)
Launched
Intel® SSD DC dòng P4600
(2.0TB, 2.5in PCIe 3.1 x4, 3D1, TLC)
Launched
Intel® SSD DC dòng P4600
(1.6TB, 2.5in PCIe 3.1 x4, 3D1, TLC)
Launched
Ổ cứng thể rắn chuỗi Intel® DC P4501
(4,0TB, 2.5 inch PCIe 3.1 x4, 3D1, TLC)
Launched
Ổ cứng thể rắn chuỗi Intel® DC P4501
(2,0TB, 2.5 inch PCIe 3.1 x4, 3D1, TLC)
Launched
Ổ cứng thể rắn chuỗi Intel® DC P4501
(2,0TB, M.2 110mm PCIe 3.1 x4, 3D1, TLC)
Discontinued
Ổ cứng thể rắn chuỗi Intel® DC P4501
(1,0TB, 2.5 inch PCIe 3.1 x4, 3D1, TLC)
Launched
Ổ cứng thể rắn chuỗi Intel® DC P4501
(1,0TB, M.2 110mm PCIe 3.1 x4, 3D1, TLC)
Discontinued
Ổ cứng thể rắn chuỗi Intel® DC P4501
(500GB, 2.5 inch PCIe 3.1 x4, 3D1, TLC)
Launched
Intel® SSD DC P4500 Series
(8.0TB, 1/2 Height PCIe 3.1 x4, 3D1, TLC)
Launched
Intel® SSD DC P4500 Series
(8.0TB, Ruler PCIe 3.1 x4, 3D1, TLC)
Launched
Intel® SSD DC dòng P4500
(4.0TB, 2.5in PCIe 3.1 x4, 3D1, TLC)
Launched
Intel® SSD DC dòng P4500
(4.0TB, 1/2 Height PCIe 3.1 x4, 3D1, TLC)
Launched
Intel® SSD DC P4500 Series
(4.0TB, Ruler PCIe 3.1 x4, 3D1, TLC)
Launched
Intel® SSD DC dòng P4500
(2.0TB, 2.5in PCIe 3.1 x4, 3D1, TLC)
Launched
Intel® SSD DC dòng P4500
(1.0TB, 2.5in PCIe 3.1 x4, 3D1, TLC)
Launched

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các ổ cứng thể rắn Intel® theo dung lượng, giao diện, hiệu năng, v.v.