Braswell trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi ClockSpeedMax Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Pentium® J3710
(2M bộ nhớ đệm, lên đến 2.64 GHz)
Launched Q1'16 4 1.60 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® N3710
(2M bộ nhớ đệm, lên đến 2.56 GHz)
Launched Q1'16 4 1.60 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® N3700
(bộ nhớ đệm 2M, lên đến 2,40 GHz)
Discontinued Q1'15 4 1.60 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® J3160
(2M bộ nhớ đệm, lên đến 2,24 GHz)
Launched Q1'16 4 1.60 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® J3060
(2M bộ nhớ đệm, lên đến 2,48 GHz)
Launched Q1'16 2 1.60 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® N3010
(2M bộ nhớ đệm, lên đến 2.24 GHz)
Launched Q1'16 2 1.04 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® N3160
(2M bộ nhớ đệm, lên đến 2.24 GHz)
Launched Q1'16 4 1.60 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® N3060
(2M bộ nhớ đệm, lên đến 2.48 GHz)
Launched Q1'16 2 1.60 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® N3050
(bộ nhớ đệm 2M, lên đến 2,16 GHz)
Discontinued Q1'15 2 1.60 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® N3150
(bộ nhớ đệm 2M, lên đến 2,08 GHz)
Discontinued Q1'15 4 1.60 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® N3000
(bộ nhớ đệm 2M, lên đến 2,08 GHz)
Discontinued Q1'15 2 1.04 GHz 2 MB L2 Cache
Intel Atom® x5-E8000 Processor
(2M Cache, up to 2.00 GHz)
Launched Q1'16 4 1.04 GHz 2 MB

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.