Braswell trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm TDP Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Pentium® J3710 Launched Q1'16 4 1.60 GHz 2 MB L2 6.5 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® N3700 Discontinued Q1'15 4 1.60 GHz 2 MB L2 6 W Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® Celeron® dòng N3000
Bộ xử lý Intel® Pentium® N3710 Launched Q1'16 4 1.60 GHz 2 MB L2 6 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® J3160 Launched Q1'16 4 1.60 GHz 2 MB L2 6 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® J3060 Launched Q1'16 2 1.60 GHz 2 MB L2 6 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® N3000 Launched Q1'15 2 1.04 GHz 2 MB L2 4 W Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® Celeron® dòng N3000
Bộ xử lý Intel® Celeron® N3010 Launched Q1'16 2 1.04 GHz 2 MB L2 4 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® N3050 Discontinued Q1'15 2 1.60 GHz 2 MB L2 6 W Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® Celeron® dòng N3000
Bộ xử lý Intel® Celeron® N3060 Launched Q1'16 2 1.60 GHz 2 MB L2 6 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® N3150 Discontinued Q1'15 4 1.60 GHz 2 MB L2 6 W Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® Celeron® dòng N3000
Bộ xử lý Intel® Celeron® N3160 Launched Q1'16 4 1.60 GHz 2 MB L2 6 W
Intel Atom® x5-E8000 Processor Launched Q1'16 4 1.04 GHz 2 MB 5 W Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® Celeron® dòng N3000

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.