Braswell trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm TDP Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Pentium® J3710
(2M bộ nhớ đệm, lên đến 2.64 GHz)
Launched Q1'16 4 1.60 GHz 2 MB L2 Cache 6.5 W
Bộ xử lý Intel® Pentium® N3700
(bộ nhớ đệm 2M, lên đến 2,40 GHz)
Discontinued Q1'15 4 1.60 GHz 2 MB L2 Cache 6 W Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® Celeron® dòng N3000
Bộ xử lý Intel® Pentium® N3710
(2M bộ nhớ đệm, lên đến 2.56 GHz)
Launched Q1'16 4 1.60 GHz 2 MB L2 Cache 6 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® J3160
(2M bộ nhớ đệm, lên đến 2,24 GHz)
Launched Q1'16 4 1.60 GHz 2 MB L2 Cache 6 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® J3060
(2M bộ nhớ đệm, lên đến 2,48 GHz)
Launched Q1'16 2 1.60 GHz 2 MB L2 Cache 6 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® N3150
(bộ nhớ đệm 2M, lên đến 2,08 GHz)
Discontinued Q1'15 4 1.60 GHz 2 MB L2 Cache 6 W Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® Celeron® dòng N3000
Bộ xử lý Intel® Celeron® N3000
(bộ nhớ đệm 2M, lên đến 2,08 GHz)
Launched Q1'15 2 1.04 GHz 2 MB L2 Cache 4 W Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® Celeron® dòng N3000
Bộ xử lý Intel® Celeron® N3050
(bộ nhớ đệm 2M, lên đến 2,16 GHz)
Discontinued Q1'15 2 1.60 GHz 2 MB L2 Cache 6 W Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® Celeron® dòng N3000
Bộ xử lý Intel® Celeron® N3160
(2M bộ nhớ đệm, lên đến 2.24 GHz)
Launched Q1'16 4 1.60 GHz 2 MB L2 Cache 6 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® N3060
(2M bộ nhớ đệm, lên đến 2.48 GHz)
Launched Q1'16 2 1.60 GHz 2 MB L2 Cache 6 W
Bộ xử lý Intel® Celeron® N3010
(2M bộ nhớ đệm, lên đến 2.24 GHz)
Launched Q1'16 2 1.04 GHz 2 MB L2 Cache 4 W
Intel Atom® x5-E8000 Processor
(2M Cache, up to 2.00 GHz)
Launched Q1'16 4 1.04 GHz 2 MB 5 W Đồ họa HD Intel® cho bộ xử lý Intel® Celeron® dòng N3000

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.