Sandy Bridge EP trước đây của các sản phẩm

Sandy Bridge EP trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2648L
(20M, 1,80 GHz, 8,0 GT/giây Intel® QPI)
Discontinued Q1'12 8 2.10 GHz 1.80 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2658
(20M, 2,10 GHz, 8,0 GT/s Intel® QPI)
Discontinued Q1'12 8 2.40 GHz 2.10 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2687W
(20M bộ nhớ đệm, 3,10 GHz, 8,00 GT/giây Intel® QPI)
Discontinued Q1'12 8 3.80 GHz 3.10 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2680
(20M Cache, 2,70 GHz, 8,00 GT/s Intel® QPI)
Discontinued Q1'12 8 3.50 GHz 2.70 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2660
(20M bộ nhớ đệm, 2,20 GHz, 8,00 GT/giây Intel® QPI)
Discontinued Q1'12 8 3.00 GHz 2.20 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2650L
(20M Cache, 1,80 GHz, 8,00 GT/s Intel® QPI)
Discontinued Q1'12 8 2.30 GHz 1.80 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2630L
(15M bộ nhớ đệm, 2,00 GHz, 7,20 GT/giây Intel® QPI)
Discontinued Q1'12 6 2.50 GHz 2.00 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2643
(10M bộ nhớ đệm, 3,30 GHz, 8,00 GT/giây Intel® QPI)
Discontinued Q1'12 4 3.50 GHz 3.30 GHz 10 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2609
(10M Cache, 2,40 GHz, 6,40 GT/s Intel® QPI)
Discontinued Q1'12 4 2.40 GHz 10 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2667
(15M Cache, 2,90 GHz, 8,00 GT/s Intel® QPI)
Discontinued Q1'12 6 3.50 GHz 2.90 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2650
(20M Cache, 2,00 GHz, 8,00 GT/s Intel® QPI)
Discontinued Q1'12 8 2.80 GHz 2.00 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2640
(15M Cache, 2,50 GHz, 7,20 GT/s Intel® QPI)
Discontinued Q1'12 6 3.00 GHz 2.50 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2603
(10M bộ nhớ đệm, 1,80 GHz, 6,40 Gt/giây Intel® QPI)
Discontinued Q1'12 4 1.80 GHz 10 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2630
(15M Cache, 2,30 GHz, 7,20 GT/s Intel® QPI)
Discontinued Q1'12 6 2.80 GHz 2.30 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2620
(15M Cache, 2,00 GHz, 7,20 GT/s Intel® QPI)
Discontinued Q1'12 6 2.50 GHz 2.00 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2670
(20M Cache, 2,60 GHz, 8,00 GT/s Intel® QPI)
Discontinued Q1'12 8 3.30 GHz 2.60 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2690
(20M bộ nhớ đệm, 2,90 GHz, 8,00 GT/giây Intel® QPI)
Discontinued Q1'12 8 3.80 GHz 2.90 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2665
(20M bộ nhớ đệm, 2,40 GHz, 8,00 GT/giây Intel® QPI)
Discontinued Q1'12 8 3.10 GHz 2.40 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-2637
(5M bộ nhớ đệm, 3,00 GHz, 8,00 GT/giây Intel® QPI)
Discontinued Q1'12 2 3.50 GHz 3.00 GHz 5 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-1650
(12M bộ nhớ đệm, 3,20 GHz, 0,0 GT/giây Intel® QPI)
Discontinued Q1'12 6 3.80 GHz 3.20 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-4610
(15M bộ nhớ đệm, 2,40 GHz, 7,20 GT/giây Intel® QPI)
Discontinued Q2'12 6 2.90 GHz 2.40 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-4640
(20M bộ nhớ đệm, 2,40 GHz, 8,00 GT/giây Intel® QPI)
Discontinued Q2'12 8 2.80 GHz 2.40 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-4607
(12M bộ nhớ đệm, 2,20 GHz, 6,40 GT/giây Intel® QPI)
Discontinued Q2'12 6 2.20 GHz 12 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-4650L
(20M bộ nhớ đệm, 2,60 GHz, 8,00 GT/giây Intel® QPI)
Discontinued Q2'12 8 3.10 GHz 2.60 GHz 20 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-4620
(16M bộ nhớ đệm, 2,20 GHz, 7,20 GT/giây Intel® QPI)
Discontinued Q2'12 8 2.60 GHz 2.20 GHz 16 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-4617
(15M bộ nhớ đệm, 2,90 GHz, 7,20 GT/giây Intel® QPI)
Discontinued Q2'12 6 3.40 GHz 2.90 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-4603
(10M bộ nhớ đệm, 2,00 GHz, 6,40 GT/giây Intel® QPI)
Discontinued Q2'12 4 2.00 GHz 10 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-1660
(15M bộ nhớ đệm, 3,30 GHz, 0,0 GT/giây Intel® QPI)
Discontinued Q1'12 6 3.90 GHz 3.30 GHz 15 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-1620
(10M bộ nhớ đệm, 3,60 GHz, 0,0 GT/giây Intel® QPI)
Discontinued Q1'12 4 3.80 GHz 3.60 GHz 10 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel® Xeon® E5-4650
(20M bộ nhớ đệm, 2,70 GHz, 8,00 GT/giây Intel® QPI)
Discontinued Q2'12 8 3.30 GHz 2.70 GHz 20 MB Intel® Smart Cache

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.