Red Rock Canyon trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Loại cáp TDP Giá đề xuất cho khách hàng Cấu hình cổng Loại hệ thống giao diện So sánh
Tất cả | Không có
Bộ điều khiển đa máy chủ Ethernet Intel® FM10420 Launched 17.5 W PCIe Gen3
Bộ điều khiển đa máy chủ Ethernet Intel® FM10840 Launched 40 W PCIe Gen3