Denverton trước đây của các sản phẩm

Denverton trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Intel Atom® Processor C3336
(4M Cache, 1.50 GHz)
Launched Q3'18 2 1.50 GHz 4 MB
Intel Atom® Processor C3338R
(4M Cache, up to 2.20 GHz)
Launched Q2'20 2 2.20 GHz 1.80 GHz 4 MB
Intel Atom® Processor C3758R
(16M Cache, 2.40 GHz)
Launched Q2'20 8 2.40 GHz 16 MB
Intel Atom® Processor C3558R
(8M Cache, 2.40 GHz)
Launched Q2'20 4 2.40 GHz 8 MB
Intel Atom® Processor C3436L
(8M Cache, 1.30 GHz)
Launched Q2'20 4 1.30 GHz 8 MB
Intel Atom® Processor C3758
(16M Cache, up to 2.20 GHz)
Launched Q3'17 8 2.20 GHz 2.20 GHz 16 MB
Intel Atom® Processor C3958
(16M Cache, up to 2.0 GHz)
Launched Q3'17 16 2.00 GHz 2.00 GHz 16 MB
Intel Atom® Processor C3338
(4M Cache, up to 2.20 GHz)
Launched Q1'17 2 2.20 GHz 1.50 GHz 4 MB
Intel Atom® Processor C3538
(8M Cache, up to 2.10 GHz)
Launched Q3'17 4 2.10 GHz 2.10 GHz 8 MB
Intel Atom® Processor C3508
(8M Cache, up to 1.60 GHz)
Launched Q3'17 4 1.60 GHz 1.60 GHz 8 MB
Intel Atom® Processor C3830
(12M Cache, up to 2.30 GHz)
Launched Q3'17 12 2.30 GHz 1.90 GHz 12 MB
Intel Atom® Processor C3850
(12M Cache, up to 2.40 GHz)
Launched Q3'17 12 2.40 GHz 2.10 GHz 12 MB
Intel Atom® Processor C3955
(16M Cache, up to 2.40 GHz)
Launched Q3'17 16 2.40 GHz 2.10 GHz 16 MB
Intel Atom® Processor C3708
(16M Cache, up to 1.70 GHz)
Launched Q3'17 8 1.70 GHz 1.70 GHz 16 MB
Intel Atom® Processor C3308
(4M Cache, up to 2.10 GHz)
Launched Q3'17 2 2.10 GHz 1.60 GHz 4 MB
Intel Atom® Processor C3858
(12M Cache, up to 2.0 GHz)
Launched Q3'17 12 2.00 GHz 2.00 GHz 12 MB
Intel Atom® Processor C3558
(8M Cache, up to 2.20 GHz)
Launched Q3'17 4 2.20 GHz 2.20 GHz 8 MB
Intel Atom® Processor C3750
(16M Cache, up to 2.40 GHz)
Launched Q3'17 8 2.40 GHz 2.20 GHz 16 MB
Intel Atom® Processor C3808
(12M Cache, up to 2.0 GHz)
Launched Q3'17 12 2.00 GHz 2.00 GHz 12 MB
Intel Atom® Processor C3950
(16M Cache, up to 2.20 GHz)
Launched Q3'17 16 2.20 GHz 1.70 GHz 16 MB

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.