Paxville trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm
BornOnDate
Số lõi
ClockSpeedMax
Tần số cơ sở của bộ xử lý
Bộ nhớ đệm
TDP
2 3.00 GHz 4 MB L2 Cache 165 W
2 2.80 GHz 4 MB L2 Cache 135 W
2 2.66 GHz 2 MB L2 Cache 165 W
2 2.80 GHz 2 MB L2 Cache 165 W
2 3.00 GHz 4 MB L2 Cache 165 W

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.