Stockton trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Cấp độ RAID được hỗ trợ Số cổng bên trong NumExternalPorts Bộ nhớ nhúng So sánh
Tất cả | Không có
Bộ điều khiển RAID Intel® SRCS28X Discontinued Full Height 1/2 Length PCIe Card 0, 1, 10, 5, 50 8 128MB

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các sản phẩm Intel® RAID theo cấp độ RAID, tốc độ truyền dữ liệu, số cổng, v.v.