Thunder Peak trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành ĐÃ CHỨNG NHẬN Wi-Fi* Tốc độ tối đa Băng tần Luồng TX/RX So sánh
Tất cả | Không có
Bộ IoT công nghiệp Intel® Wireless-AC 9260 Băng tần kép Launched Q4'20 Wi-Fi 5 (802.11ac) 1.73 Gbps 2.4, 5 GHz (160 MHz) 2x2
Bộ IoT nhúng Intel® Wireless-AC 9260 Băng tần kép Launched Q4'20 Wi-Fi 5 (802.11ac) 1.73 Gbps 2.4, 5 GHz (160 MHz) 2x2
Intel® Wireless-AC 9260 Launched Q4'17 Wi-Fi 5 (802.11ac) 1.73 Gbps 2.4, 5 GHz (160 MHz) 2x2