Thunder Peak trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành ĐÃ CHỨNG NHẬN Wi-Fi* Tốc độ tối đa Băng tần Luồng TX/RX So sánh
Tất cả | Không có
Bộ IoT công nghiệp Intel® Wireless-AC 9260 Băng tần kép Launched Q4'20 Wi-Fi 5 (802.11ac) 1733Mbps 2.4GHz, 5Ghz 2x2
Bộ IoT nhúng Intel® Wireless-AC 9260 Băng tần kép Launched Q4'20 Wi-Fi 5 (802.11ac) 1733Mbps 2.4GHz, 5Ghz 2x2
Intel® Wireless-AC 9260 Launched Q4'17 802.11ac 1.73Gbps 2.4Ghz, 5Ghz (160Mhz) 2x2