Centerton trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Số lõi
ClockSpeedMax
Tần số cơ sở của bộ xử lý
Bộ nhớ đệm
TDP
Q4'12 2 2.00 GHz 1 MB 8.5 W
Q4'12 2 1.60 GHz 1 MB 6.1 W
Q4'12 2 1.60 GHz 1 MB 8.1 W

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.