Wilkins Peak trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành ĐÃ CHỨNG NHẬN Wi-Fi* Tốc độ tối đa Băng tần Luồng TX/RX So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Wireless-N 7260 Discontinued Q2'13 802.11bgn 300 Mbps 2.4 GHz 2x2
Intel® Wireless-AC Băng tần Kép 7260 Discontinued Q2'13 802.11ac 300/867 Mbps 2.4 GHz, 5 GHz 2x2
Intel® Wireless-N Băng tần Kép 7260 Discontinued Q2'13 802.11agn 300 Mbps 2.4 GHz, 5 GHz 2x2