Smithfield trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Số lõi
ClockSpeedMax
Tần số cơ sở của bộ xử lý
Bộ nhớ đệm
TDP
Q2'05 2 3.20 GHz 2 MB L2 Cache 130 W
Q2'05 2 2.80 GHz 2 MB L2 Cache 95 W
Q2'05 2 3.00 GHz 2 MB L2 Cache 130 W
Q2'05 2 3.20 GHz 2 MB L2 Cache 130 W
Q1'05 2 2.66 GHz 2 MB L2 Cache 95 W

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.