Knights Mill trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi TDP Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Xeon Phi™ Processor 7235
(16GB, 1.3 GHz, 64 Core)
Launched Q4'17 64 250 W
Intel® Xeon Phi™ Processor 7295
(16GB, 1.5 GHz, 72 Core)
Launched Q4'17 72 320 W
Intel® Xeon Phi™ Processor 7285
(16GB, 1.3 GHz, 68 Core)
Launched Q4'17 68 250 W

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.