Fultondale trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Dung lượng Tình trạng Hệ số hình dạng Giao diện So sánh
Tất cả | Không có
Ổ đĩa thể rắn Intel® DC dòng P3700
(1,6TB, 1/2 chiều cao PCIe 3.0, 20nm, MLC)
1.6 TB Discontinued HHHL (CEM2.0) PCIe 3.0 x4, NVMe
Ổ đĩa thể rắn Intel® DC dòng P3700
(800GB, 2,5in PCIe 3.0, 20nm, MLC)
800 GB Discontinued 2.5" 15mm PCIe 3.0 x4, NVMe
Ổ đĩa thể rắn Intel® DC dòng P3700
(800GB, 1/2 chiều cao PCIe 3.0, 20nm, MLC)
800 GB Discontinued HHHL (CEM2.0) PCIe 3.0 x4, NVMe
Ổ đĩa thể rắn Intel® DC dòng P3700
(400GB, 2,5in PCIe 3.0, 20nm, MLC)
400 GB Discontinued 2.5" 15mm PCIe 3.0 x4, NVMe
Ổ đĩa thể rắn Intel® DC dòng P3700
(400GB, 1/2 chiều cao PCIe 3.0, 20nm, MLC)
400 GB Discontinued HHHL (CEM2.0) PCIe 3.0 x4, NVMe
Ổ đĩa thể rắn Intel® DC dòng P3700
(2,0TB, 2,5in PCIe 3.0, 20nm, MLC)
2 TB Discontinued 2.5" 15mm PCIe 3.0 x4, NVMe
Ổ đĩa thể rắn Intel® DC dòng P3700
(2,0TB, 1/2 chiều cao PCIe 3.0, 20nm, MLC)
2 TB Discontinued HHHL (CEM2.0) PCIe 3.0 x4, NVMe
Ổ đĩa thể rắn Intel® DC dòng P3700
(1,6TB, 2,5in PCIe 3.0, 20nm, MLC)
1.6 TB Discontinued 2.5" 15mm PCIe 3.0 x4, NVMe
Ổ đĩa thể rắn Intel® DC dòng P3608
(4,0TB, 1/2 chiều cao PCIe 3.0 x8, 20nm, MLC)
4 TB Discontinued HHHL (CEM3.0) PCIe 3.0 x8, NVMe
Ổ đĩa thể rắn Intel® DC dòng P3608
(3,2TB, 1/2 chiều cao PCIe 3.0 x8, 20nm, MLC)
3.2 TB Discontinued HHHL (CEM3.0) PCIe 3.0 x8, NVMe
Ổ đĩa thể rắn Intel® DC dòng P3608
(1,6TB, 1/2 chiều cao PCIe 3.0 x8, 20nm, MLC)
1.6 TB Discontinued HHHL (CEM3.0) PCIe 3.0 x8, NVMe
Ổ đĩa thể rắn Intel® DC dòng P3600
(1,6TB, 1/2 chiều cao PCIe 3.0, 20nm, MLC)
1.6 TB Discontinued HHHL (CEM2.0) PCIe 3.0 x4, NVMe
Ổ đĩa thể rắn Intel® DC dòng P3600
(800GB, 2,5in PCIe 3.0, 20nm, MLC)
800 GB Discontinued 2.5" 15mm PCIe 3.0 x4, NVMe
Ổ đĩa thể rắn Intel® DC dòng P3600
(800GB, 1/2 chiều cao PCIe 3.0, 20nm, MLC)
800 GB Discontinued HHHL (CEM2.0) PCIe 3.0 x4, NVMe
Ổ đĩa thể rắn Intel® DC dòng P3600
(400GB, 2,5in PCIe 3.0, 20nm, MLC)
400 GB Discontinued 2.5" 15mm PCIe 3.0 x4, NVMe
Ổ đĩa thể rắn Intel® DC dòng P3600
(400GB, 1/2 chiều cao PCIe 3.0, 20nm, MLC)
400 GB Discontinued HHHL (CEM2.0) PCIe 3.0 x4, NVMe
Ổ đĩa thể rắn Intel® DC dòng P3600
(2,0TB, 2,5in PCIe 3.0, 20nm, MLC)
2 TB Discontinued 2.5" 15mm PCIe 3.0 x4, NVMe
Ổ đĩa thể rắn Intel® DC dòng P3600
(2,0TB, 1/2 chiều cao PCIe 3.0, 20nm, MLC)
2 TB Discontinued HHHL (CEM2.0) PCIe 3.0 x4, NVMe
Ổ đĩa thể rắn Intel® DC dòng P3600
(1,6TB, 2,5in PCIe 3.0, 20nm, MLC)
1.6 TB Discontinued 2.5" 15mm PCIe 3.0 x4, NVMe
Ổ đĩa thể rắn Intel® DC dòng P3600
(1,2TB, 2,5in PCIe 3.0, 20nm, MLC)
1.2 TB Discontinued 2.5" 15mm PCIe 3.0 x4, NVMe
Ổ đĩa thể rắn Intel® DC dòng P3600
(1,2TB, 1/2 chiều cao PCIe 3.0, 20nm, MLC)
1.2 TB Discontinued HHHL (CEM2.0) PCIe 3.0 x4, NVMe

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các ổ cứng thể rắn Intel® theo dung lượng, giao diện, hiệu năng, v.v.