Alpine Ridge trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Giá đề xuất cho khách hàng Số kênh Thunderbolt™ Cấu hình cổng Phân đoạn thẳng Có sẵn Tùy chọn nhúng So sánh
Tất cả | Không có
Mạch điều khiển Thunderbolt™ 3 Intel® DSL6340 Discontinued Single Không
Mạch điều khiển Thunderbolt™ 3 Intel® DSL6540 Discontinued Dual Không
Intel® JHL6240 Thunderbolt™ 3 Controller Launched Single Không
Intel® JHL6540 Thunderbolt™ 3 Controller Launched Dual Không
Intel® JHL6340 Thunderbolt™ 3 Controller Launched Single Không