Bay Trail trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm
Tình trạng
Ngày phát hành
Số lõi
ClockSpeedMax
Tần số cơ sở của bộ xử lý
Bộ nhớ đệm
Discontinued Q4'13 4 2.41 GHz 2 MB L2 Cache
Discontinued Q3'13 4 2.41 GHz 2 MB L2 Cache
Discontinued Q3'14 4 2.16 GHz 2 MB L2 Cache
Discontinued Q1'14 4 2.16 GHz 2 MB
Discontinued Q4'13 4 2.17 GHz 2 MB
Discontinued Q3'13 4 2.00 GHz 2 MB
Discontinued Q1'16 4 2.41 GHz 2 MB L2 Cache
Launched Q4'13 2 2.41 GHz 1 MB L2 Cache
Launched Q4'13 4 2.00 GHz 2 MB L2 Cache
Discontinued Q3'13 4 2.00 GHz 2 MB L2 Cache
Discontinued Q3'13 2 2.41 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued Q3'14 2 1.58 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued Q3'14 2 2.16 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued Q3'14 4 1.83 GHz 2 MB L2 Cache
Launched Q1'14 2 1.58 GHz 1 MB
Discontinued Q1'14 2 2.16 GHz 1 MB
Launched Q1'14 4 1.83 GHz 2 MB
Discontinued Q4'13 2 1.60 GHz 1 MB
Discontinued Q4'13 2 1.86 GHz 1 MB
Discontinued Q4'13 2 2.13 GHz 1 MB
Discontinued Q4'13 4 1.86 GHz 2 MB
Discontinued Q3'13 4 1.60 GHz 2 MB
Discontinued Q3'13 2 2.00 GHz 1 MB
Discontinued Q3'13 2 1.46 GHz 1 MB
Launched Q4'14 2 1.33 GHz 1 MB L2 Cache
Launched Q4'13 2 1.33 GHz 1 MB L2 Cache
Launched Q4'13 4 1.91 GHz 2 MB L2 Cache
Launched Q4'13 1 1.46 GHz 512 KB L2 Cache
Launched Q4'13 2 1.46 GHz 1 MB L2 Cache
Launched Q4'13 2 1.75 GHz 1 MB L2 Cache
Discontinued Q2'14 4 1.33 GHz 2 MB L2 Cache
Discontinued Q2'14 4 1.33 GHz 2 MB L2 Cache
Discontinued Q2'14 4 1.49 GHz 2 MB L2 Cache
Discontinued Q1'14 4 1.33 GHz 2 MB L2 Cache
Discontinued Q1'14 4 1.33 GHz 2 MB L2 Cache
Discontinued Q1'14 4 1.33 GHz 2 MB L2 Cache
Discontinued Q1'14 4 1.33 GHz 2 MB L2 Cache
Discontinued Q1'14 4 1.59 GHz 2 MB L2 Cache
Discontinued Q1'14 4 1.49 GHz 2 MB L2 Cache
Discontinued Q1'14 4 1.46 GHz 2 MB L2 Cache
Discontinued Q1'14 4 1.33 GHz 2 MB L2 Cache
Discontinued Q1'14 4 1.33 GHz 2 MB L2 Cache
Discontinued Q3'13 4 1.33 GHz 2 MB L2 Cache
Discontinued Q3'13 4 1.46 GHz 2 MB L2 Cache
Discontinued Q3'13 4 1.50 GHz 2 MB L2 Cache
Discontinued Q3'13 4 1.33 GHz 2 MB L2 Cache

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.