Bay Trail trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi ClockSpeedMax Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Pentium® J2900
(bộ nhớ đệm 2M, lên đến 2,67 GHz)
Discontinued Q4'13 4 2.41 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® J2850
(2M Bộ nhớ đệm, 2,41 GHz)
Discontinued Q3'13 4 2.41 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® N3540
(2M bộ nhớ đệm, lên đến 2,66 GHz)
Discontinued Q3'14 4 2.16 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Pentium® N3530
(2M bộ nhớ đệm, lên đến 2,58 GHz)
Discontinued Q1'14 4 2.16 GHz 2 MB
Bộ xử lý Intel® Pentium® N3520
(2M bộ nhớ đệm, lên đến 2,42 GHz)
Discontinued Q4'13 4 2.17 GHz 2 MB
Bộ xử lý Intel® Pentium® N3510
(2M bộ nhớ đệm, 2,00 GHz)
Discontinued Q3'13 4 2.00 GHz 2 MB
Bộ xử lý Intel® Pentium® A1020
(2M bộ nhớ đệm, lên đến 2.66 GHz)
Discontinued Q1'16 4 2.41 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® J1900
(2M bộ nhớ đệm, lên đến 2,42 GHz)
Launched Q4'13 4 2.00 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® J1800
(1M bộ nhớ đệm, lên đến 2,58 GHz)
Launched Q4'13 2 2.41 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® J1850
(2M bộ nhớ đệm, 2.00 GHz)
Discontinued Q3'13 4 2.00 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® J1750
(1M bộ nhớ đệm, 2.41 GHz)
Discontinued Q3'13 2 2.41 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® N2940
(2M bộ nhớ đệm, lên đến 2,25 GHz)
Discontinued Q3'14 4 1.83 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® N2840
(1M bộ nhớ đệm, lên đến 2,58 GHz)
Discontinued Q3'14 2 2.16 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® N2808
(1M bộ nhớ đệm, lên đến 2,25 GHz)
Discontinued Q3'14 2 1.58 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel® Celeron® N2807
(1M bộ nhớ đệm, lên đến 2,16 GHz)
Launched Q1'14 2 1.58 GHz 1 MB
Bộ xử lý Intel® Celeron® N2930
(2M bộ nhớ đệm, lên đến 2,16 GHz)
Launched Q1'14 4 1.83 GHz 2 MB
Bộ xử lý Intel® Celeron® N2830
(1M bộ nhớ đệm, lên đến 2,41 GHz)
Discontinued Q1'14 2 2.16 GHz 1 MB
Bộ xử lý Intel® Celeron® N2920
(2M bộ nhớ đệm, lên đến 2,00 GHz)
Discontinued Q4'13 4 1.86 GHz 2 MB
Bộ xử lý Intel® Celeron® N2820
(1M bộ nhớ đệm, lên đến 2,39 GHz)
Discontinued Q4'13 2 2.13 GHz 1 MB
Bộ xử lý Intel® Celeron® N2815
(1M bộ nhớ đệm, lên đến 2,13 GHz)
Discontinued Q4'13 2 1.86 GHz 1 MB
Bộ xử lý Intel® Celeron® N2806
(1M bộ nhớ đệm, lên đến 2,00 GHz)
Discontinued Q4'13 2 1.60 GHz 1 MB
Bộ xử lý Intel® Celeron® N2910
(2M bộ nhớ đệm, 1.60 GHz)
Discontinued Q3'13 4 1.60 GHz 2 MB
Bộ xử lý Intel® Celeron® N2810
(1M bộ nhớ đệm, 2.00 GHz)
Discontinued Q3'13 2 2.00 GHz 1 MB
Bộ xử lý Intel® Celeron® N2805
(1M bộ nhớ đệm, 1.46 GHz)
Discontinued Q3'13 2 1.46 GHz 1 MB
Bộ xử lý Intel Atom® E3805
(bộ nhớ đệm 1M, 1.33 GHz)
Launched Q4'14 2 1.33 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® E3827
(bộ nhớ đệm 1M, 1.75 GHz)
Launched Q4'13 2 1.75 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® E3826
(bộ nhớ đệm 1M, 1.46 GHz)
Launched Q4'13 2 1.46 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® E3815
(bộ nhớ đệm 512K, 1.46 GHz)
Launched Q4'13 1 1.46 GHz 512 KB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® E3845
(bộ nhớ đệm 2M, 1.91 GHz)
Launched Q4'13 4 1.91 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® E3825
(bộ nhớ đệm 1M, 1.33 GHz)
Launched Q4'13 2 1.33 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® Z3736G
(bộ nhớ đệm 2M, lên đến 2.16 GHz)
Discontinued Q2'14 4 1.33 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® Z3736F
(bộ nhớ đệm 2M, lên đến 2.16 GHz)
Discontinued Q2'14 4 1.33 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® Z3785
(bộ nhớ đệm 2M, lên đến 2.41 GHz)
Discontinued Q2'14 4 1.49 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® Z3735G
(bộ nhớ đệm 2M, lên đến 1.83 GHz)
Discontinued Q1'14 4 1.33 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® Z3735F
(bộ nhớ đệm 2M, lên đến 1.83 GHz)
Discontinued Q1'14 4 1.33 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® Z3735D
(bộ nhớ đệm 2M, lên đến 1.83 GHz)
Discontinued Q1'14 4 1.33 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® Z3795
(bộ nhớ đệm 2M, lên đến 2.39 GHz)
Discontinued Q1'14 4 1.59 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® Z3775D
(bộ nhớ đệm 2M, lên đến 2.41 GHz)
Discontinued Q1'14 4 1.49 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® Z3735E
(bộ nhớ đệm 2M, lên đến 1.83 GHz)
Discontinued Q1'14 4 1.33 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® Z3775
(bộ nhớ đệm 2M, lên đến 2.39 GHz)
Discontinued Q1'14 4 1.46 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® Z3745
(bộ nhớ đệm 2M, lên đến 1.86 GHz)
Discontinued Q1'14 4 1.33 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® Z3745D
(bộ nhớ đệm 2M, lên đến 1.83 GHz)
Discontinued Q1'14 4 1.33 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® Z3740
(bộ nhớ đệm 2M, lên đến 1.86 GHz)
Discontinued Q3'13 4 1.33 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® Z3770
(bộ nhớ đệm 2M, lên đến 2.39 GHz)
Discontinued Q3'13 4 1.46 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® Z3770D
(bộ nhớ đệm 2M, lên đến 2.41 GHz)
Discontinued Q3'13 4 1.50 GHz 2 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® Z3740D
(bộ nhớ đệm 2M, lên đến 1.83 GHz)
Discontinued Q3'13 4 1.33 GHz 2 MB L2 Cache

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.