Bay Trail trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm TDP Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel® Pentium® J2850
(2M Bộ nhớ đệm, 2,41 GHz)
Launched Q3'13 4 2.41 GHz 2 MB L2 Cache 10 W Card đồ họa Intel® HD Graphics cho bộ xử lý Intel Atom® dòng Z3700
Bộ xử lý Intel® Pentium® J2900
(bộ nhớ đệm 2M, lên đến 2,67 GHz)
Discontinued Q4'13 4 2.41 GHz 2 MB L2 Cache 10 W Card đồ họa Intel® HD Graphics cho bộ xử lý Intel Atom® dòng Z3700
Bộ xử lý Intel® Pentium® N3510
(2M bộ nhớ đệm, 2,00 GHz)
Launched Q3'13 4 2.00 GHz 2 MB 7.5 W Card đồ họa Intel® HD Graphics cho bộ xử lý Intel Atom® dòng Z3700
Bộ xử lý Intel® Pentium® N3520
(2M bộ nhớ đệm, lên đến 2,42 GHz)
Launched Q4'13 4 2.17 GHz 2 MB 7.5 W Card đồ họa Intel® HD Graphics cho bộ xử lý Intel Atom® dòng Z3700
Bộ xử lý Intel® Pentium® N3530
(2M bộ nhớ đệm, lên đến 2,58 GHz)
Launched Q1'14 4 2.16 GHz 2 MB 7.5 W Card đồ họa Intel® HD Graphics cho bộ xử lý Intel Atom® dòng Z3700
Bộ xử lý Intel® Pentium® N3540
(2M bộ nhớ đệm, lên đến 2,66 GHz)
Launched Q3'14 4 2.16 GHz 2 MB L2 Cache 7.5 W Card đồ họa Intel® HD Graphics cho bộ xử lý Intel Atom® dòng Z3700
Bộ xử lý Intel® Pentium® A1020
(2M bộ nhớ đệm, lên đến 2.66 GHz)
Launched Q1'16 4 2.41 GHz 2 MB L2 Cache 10 W Card đồ họa Intel® HD Graphics cho bộ xử lý Intel Atom® dòng Z3700
Bộ xử lý Intel® Celeron® J1850
(2M bộ nhớ đệm, 2.00 GHz)
Launched Q3'13 4 2.00 GHz 2 MB L2 Cache 10 W Card đồ họa Intel® HD Graphics cho bộ xử lý Intel Atom® dòng Z3700
Bộ xử lý Intel® Celeron® J1750
(1M bộ nhớ đệm, 2.41 GHz)
Launched Q3'13 2 2.41 GHz 1 MB L2 Cache 10 W Card đồ họa Intel® HD Graphics cho bộ xử lý Intel Atom® dòng Z3700
Bộ xử lý Intel® Celeron® J1800
(1M bộ nhớ đệm, lên đến 2,58 GHz)
Launched Q4'13 2 2.41 GHz 1 MB L2 Cache 10 W Card đồ họa Intel® HD Graphics cho bộ xử lý Intel Atom® dòng Z3700
Bộ xử lý Intel® Celeron® J1900
(2M bộ nhớ đệm, lên đến 2,42 GHz)
Launched Q4'13 4 2.00 GHz 2 MB L2 Cache 10 W Card đồ họa Intel® HD Graphics cho bộ xử lý Intel Atom® dòng Z3700
Bộ xử lý Intel® Celeron® N2910
(2M bộ nhớ đệm, 1.60 GHz)
Launched Q3'13 4 1.60 GHz 2 MB 7.5 W Card đồ họa Intel® HD Graphics cho bộ xử lý Intel Atom® dòng Z3700
Bộ xử lý Intel® Celeron® N2810
(1M bộ nhớ đệm, 2.00 GHz)
Launched Q3'13 2 2.00 GHz 1 MB 7.5 W Card đồ họa Intel® HD Graphics cho bộ xử lý Intel Atom® dòng Z3700
Bộ xử lý Intel® Celeron® N2805
(1M bộ nhớ đệm, 1.46 GHz)
Launched Q3'13 2 1.46 GHz 1 MB 4.3 W Card đồ họa Intel® HD Graphics cho bộ xử lý Intel Atom® dòng Z3700
Bộ xử lý Intel® Celeron® N2806
(1M bộ nhớ đệm, lên đến 2,00 GHz)
Launched Q4'13 2 1.60 GHz 1 MB 4.5 W Card đồ họa Intel® HD Graphics cho bộ xử lý Intel Atom® dòng Z3700
Bộ xử lý Intel® Celeron® N2815
(1M bộ nhớ đệm, lên đến 2,13 GHz)
Launched Q4'13 2 1.86 GHz 1 MB 7.5 W Card đồ họa Intel® HD Graphics cho bộ xử lý Intel Atom® dòng Z3700
Bộ xử lý Intel® Celeron® N2820
(1M bộ nhớ đệm, lên đến 2,39 GHz)
Launched Q4'13 2 2.13 GHz 1 MB 7.5 W Card đồ họa Intel® HD Graphics cho bộ xử lý Intel Atom® dòng Z3700
Bộ xử lý Intel® Celeron® N2920
(2M bộ nhớ đệm, lên đến 2,00 GHz)
Discontinued Q4'13 4 1.86 GHz 2 MB 7.5 W Card đồ họa Intel® HD Graphics cho bộ xử lý Intel Atom® dòng Z3700
Bộ xử lý Intel® Celeron® N2830
(1M bộ nhớ đệm, lên đến 2,41 GHz)
Launched Q1'14 2 2.16 GHz 1 MB 7.5 W Card đồ họa Intel® HD Graphics cho bộ xử lý Intel Atom® dòng Z3700
Bộ xử lý Intel® Celeron® N2807
(1M bộ nhớ đệm, lên đến 2,16 GHz)
Launched Q1'14 2 1.58 GHz 1 MB 4.3 W Card đồ họa Intel® HD Graphics cho bộ xử lý Intel Atom® dòng Z3700
Bộ xử lý Intel® Celeron® N2930
(2M bộ nhớ đệm, lên đến 2,16 GHz)
Launched Q1'14 4 1.83 GHz 2 MB 7.5 W Card đồ họa Intel® HD Graphics cho bộ xử lý Intel Atom® dòng Z3700
Bộ xử lý Intel® Celeron® N2808
(1M bộ nhớ đệm, lên đến 2,25 GHz)
Launched Q3'14 2 1.58 GHz 1 MB L2 Cache 4.5 W Card đồ họa Intel® HD Graphics cho bộ xử lý Intel Atom® dòng Z3700
Bộ xử lý Intel® Celeron® N2840
(1M bộ nhớ đệm, lên đến 2,58 GHz)
Launched Q3'14 2 2.16 GHz 1 MB L2 Cache 7.5 W Card đồ họa Intel® HD Graphics cho bộ xử lý Intel Atom® dòng Z3700
Bộ xử lý Intel® Celeron® N2940
(2M bộ nhớ đệm, lên đến 2,25 GHz)
Launched Q3'14 4 1.83 GHz 2 MB L2 Cache 7.5 W Card đồ họa Intel® HD Graphics cho bộ xử lý Intel Atom® dòng Z3700
Bộ xử lý Intel Atom® E3827
(bộ nhớ đệm 1M, 1.75 GHz)
Launched Q4'13 2 1.75 GHz 1 MB L2 Cache 8 W Card đồ họa Intel® HD Graphics cho bộ xử lý Intel Atom® dòng Z3700
Bộ xử lý Intel Atom® E3825
(bộ nhớ đệm 1M, 1.33 GHz)
Launched Q4'13 2 1.33 GHz 1 MB L2 Cache 6 W Card đồ họa Intel® HD Graphics cho bộ xử lý Intel Atom® dòng Z3700
Bộ xử lý Intel Atom® E3845
(bộ nhớ đệm 2M, 1.91 GHz)
Launched Q4'13 4 1.91 GHz 2 MB L2 Cache 10 W Card đồ họa Intel® HD Graphics cho bộ xử lý Intel Atom® dòng Z3700
Bộ xử lý Intel Atom® E3815
(bộ nhớ đệm 512K, 1.46 GHz)
Launched Q4'13 1 1.46 GHz 512 KB L2 Cache 5 W Card đồ họa Intel® HD Graphics cho bộ xử lý Intel Atom® dòng Z3700
Bộ xử lý Intel Atom® E3826
(bộ nhớ đệm 1M, 1.46 GHz)
Launched Q4'13 2 1.46 GHz 1 MB L2 Cache 7 W Card đồ họa Intel® HD Graphics cho bộ xử lý Intel Atom® dòng Z3700
Bộ xử lý Intel Atom® E3805
(bộ nhớ đệm 1M, 1.33 GHz)
Launched Q4'14 2 1.33 GHz 1 MB L2 Cache 3 W
Bộ xử lý Intel Atom® Z3770
(bộ nhớ đệm 2M, lên đến 2.39 GHz)
Discontinued Q3'13 4 1.46 GHz 2 MB L2 Cache Card đồ họa Intel® HD Graphics cho bộ xử lý Intel Atom® dòng Z3700
Bộ xử lý Intel Atom® Z3740
(bộ nhớ đệm 2M, lên đến 1.86 GHz)
Discontinued Q3'13 4 1.33 GHz 2 MB L2 Cache Card đồ họa Intel® HD Graphics cho bộ xử lý Intel Atom® dòng Z3700
Bộ xử lý Intel Atom® Z3740D
(bộ nhớ đệm 2M, lên đến 1.83 GHz)
Discontinued Q3'13 4 1.33 GHz 2 MB L2 Cache Card đồ họa Intel® HD Graphics cho bộ xử lý Intel Atom® dòng Z3700
Bộ xử lý Intel Atom® Z3770D
(bộ nhớ đệm 2M, lên đến 2.41 GHz)
Discontinued Q3'13 4 1.50 GHz 2 MB L2 Cache Card đồ họa Intel® HD Graphics cho bộ xử lý Intel Atom® dòng Z3700
Bộ xử lý Intel Atom® Z3775
(bộ nhớ đệm 2M, lên đến 2.39 GHz)
Discontinued Q1'14 4 1.46 GHz 2 MB L2 Cache Card đồ họa Intel® HD Graphics cho bộ xử lý Intel Atom® dòng Z3700
Bộ xử lý Intel Atom® Z3775D
(bộ nhớ đệm 2M, lên đến 2.41 GHz)
Discontinued Q1'14 4 1.49 GHz 2 MB L2 Cache Card đồ họa Intel® HD Graphics cho bộ xử lý Intel Atom® dòng Z3700
Bộ xử lý Intel Atom® Z3745
(bộ nhớ đệm 2M, lên đến 1.86 GHz)
Discontinued Q1'14 4 1.33 GHz 2 MB L2 Cache Card đồ họa Intel® HD Graphics cho bộ xử lý Intel Atom® dòng Z3700
Bộ xử lý Intel Atom® Z3745D
(bộ nhớ đệm 2M, lên đến 1.83 GHz)
Discontinued Q1'14 4 1.33 GHz 2 MB L2 Cache Card đồ họa Intel® HD Graphics cho bộ xử lý Intel Atom® dòng Z3700
Bộ xử lý Intel Atom® Z3785
(bộ nhớ đệm 2M, lên đến 2.41 GHz)
Discontinued Q2'14 4 1.49 GHz 2 MB L2 Cache Card đồ họa Intel® HD Graphics cho bộ xử lý Intel Atom® dòng Z3700
Bộ xử lý Intel Atom® Z3735D
(bộ nhớ đệm 2M, lên đến 1.83 GHz)
Discontinued Q1'14 4 1.33 GHz 2 MB L2 Cache Card đồ họa Intel® HD Graphics cho bộ xử lý Intel Atom® dòng Z3700
Bộ xử lý Intel Atom® Z3735E
(bộ nhớ đệm 2M, lên đến 1.83 GHz)
Discontinued Q1'14 4 1.33 GHz 2 MB L2 Cache Card đồ họa Intel® HD Graphics cho bộ xử lý Intel Atom® dòng Z3700
Bộ xử lý Intel Atom® Z3735F
(bộ nhớ đệm 2M, lên đến 1.83 GHz)
Discontinued Q1'14 4 1.33 GHz 2 MB L2 Cache Card đồ họa Intel® HD Graphics cho bộ xử lý Intel Atom® dòng Z3700
Bộ xử lý Intel Atom® Z3735G
(bộ nhớ đệm 2M, lên đến 1.83 GHz)
Discontinued Q1'14 4 1.33 GHz 2 MB L2 Cache Card đồ họa Intel® HD Graphics cho bộ xử lý Intel Atom® dòng Z3700
Bộ xử lý Intel Atom® Z3795
(bộ nhớ đệm 2M, lên đến 2.39 GHz)
Launched Q1'14 4 1.59 GHz 2 MB L2 Cache Card đồ họa Intel® HD Graphics cho bộ xử lý Intel Atom® dòng Z3700
Bộ xử lý Intel Atom® Z3736G
(bộ nhớ đệm 2M, lên đến 2.16 GHz)
Discontinued Q2'14 4 1.33 GHz 2 MB L2 Cache Card đồ họa Intel® HD Graphics cho bộ xử lý Intel Atom® dòng Z3700
Bộ xử lý Intel Atom® Z3736F
(bộ nhớ đệm 2M, lên đến 2.16 GHz)
Discontinued Q2'14 4 1.33 GHz 2 MB L2 Cache Card đồ họa Intel® HD Graphics cho bộ xử lý Intel Atom® dòng Z3700

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.