Swiftcurrent Pass trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Tình trạng
Kiểu hình thức của bo mạch
Kiểu hình thức của khung vỏ
Chân cắm
Q2'12 Discontinued SSI CEB 12" x 10.5" 4U Rack or Pedestal Socket B2
Q3'12 Discontinued SSI CEB 12" X 10.5" 2U Rack Socket B2
Q3'12 Discontinued SSI CEB 12" X 10.5" 2U Rack Socket B2
Q3'12 Discontinued SSI CEB (12" X 10.5") 2U Rack Socket B2
Q2'12 Discontinued SSI CEB 12" X 10.5" 4U Pedestal Socket B2
Q2'12 Discontinued SSI CEB (12" X 10.5") 4U Pedestal Socket B2
Q2'12 Discontinued SSI CEB 12" X 10.5" 4U Pedestal Socket B2