Iron Pass trước đây của các sản phẩm

Bộ lọc: Xem tất cả | Nhúng
Tên sản phẩm Tình trạng Phân đoạn thẳng Có sẵn Tùy chọn nhúng SKU Bán Lẻ Có Sẵn Bao gồm bộ xử lý SKU Bán Lẻ Có Sẵn So sánh
Tất cả | Không có
Bộ cáp mô-đun I/O AXXIOMKIT Discontinued Không Không
Bo mạch Máy chủ Intel® S2600IP4 Discontinued Không Không
Bo mạch máy chủ Intel® S2600IP4L Discontinued Không Không
Hệ thống máy chủ Intel® R2312IP4LHPC Discontinued Không Không
Hệ thống máy chủ Intel® R2224IP4LHPC Discontinued Không Không
Hệ thống máy chủ Intel® R2216IP4LHPC Discontinued Không Không
Hệ thống máy chủ Intel® R2208IP4LHPC Discontinued Không Không
Hệ thống máy chủ Intel® R2308IP4LHPC Discontinued Không Không
Hệ thống máy chủ Intel® P4224IP4LHKC Discontinued Không Không
Hệ thống máy chủ Intel® P4308IP4LHGC Discontinued Không Không
Hệ thống máy chủ Intel® P4216IP4LHKC Discontinued Không Không
Hệ thống máy chủ Intel® P4216IP4LHJC Discontinued Không Không
Hệ thống máy chủ Intel® P4208IP4LHGC Discontinued Không Không
Hệ thống máy chủ Intel® P4308IP4LHKC Discontinued Không Không
Hệ thống máy chủ Intel® P4308IP4LHJC Discontinued Không Không
Hệ thống máy chủ Intel® P4308IP4LHJCL Discontinued Không Không