Jackson Beach trước đây của các sản phẩm

Jackson Beach trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Cấp độ RAID được hỗ trợ Số cổng bên trong Số cổng bên ngoài EmbeddedMemorySize So sánh
Tất cả | Không có
Mô-đun RAID Tích hợp của Intel® RMS25JB080 Discontinued Storage Connector Module 0, 1, 1E, 10 8 0
Mô-đun RAID Tích hợp của Intel® RMS25JB040 Discontinued Storage Connector Module 0, 1, 1E, 10 4 0

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các sản phẩm Intel® RAID theo cấp độ RAID, tốc độ truyền dữ liệu, số cổng, v.v.