Mukilteo trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Bus Phiên bản PCI Express USBRevision TDP So sánh
Tất cả | Không có
Bộ điều khiển bộ nhớ Intel® 3000 Discontinued 1.1 12.7 W