Grizzly Pass trước đây của các sản phẩm

Bộ lọc: Xem tất cả | Nhúng
Tên sản phẩm Tình trạng Phân đoạn thẳng Có sẵn Tùy chọn nhúng SKU Bán Lẻ Có Sẵn Bao gồm bộ xử lý SKU Bán Lẻ Có Sẵn So sánh
Tất cả | Không có
Bộ cáp AXXCBL165MSMS Discontinued Không Không
Bộ cáp AXXCBL185MSMS Discontinued Không Không
Cáp ODD SATA 880mm AXXCBL880SATA Launched Không Không
Bộ cáp AXXCBL245MSMS Discontinued Không Không
Cáp nguồn một chiều cho phụ kiện AXXDCCRPSCBL Discontinued Không Không
Bảng điều khiển cục bộ A1U2ULCP Discontinued Không Không
Mô-đun IO 10GBASE-T hai cổng RJ-45 AXX10GBTWLHW Discontinued Không Không
Mô-đun I/O Intel® AXX10GBTWLIOM3 Discontinued Không Không
Mô-đun quản lý từ xa AXXRMM4R Discontinued Không Không
Giá phụ A2UBKTMFBUSSD Discontinued Không Không
Interface Converter Board AXXSAS88CNVRT Discontinued Không Không
Spare 60mm fan FR2000FAN60HS Discontinued Không Không
Bo mạch Máy chủ Intel® S2600GL Discontinued Không Không
Bo mạch máy chủ Intel® S2600GZ Discontinued Không Không
Hệ thống máy chủ Intel® R1208GL4DS Discontinued Không Không
Hệ thống máy chủ Intel® R1304GL4DS9 Discontinued Không Không
Hệ thống máy chủ Intel® R1304GZ4GC Discontinued Không Không
Hệ thống máy chủ Intel® R1208GZ4GC Discontinued Không Không
Hệ thống máy chủ Intel® R1208GZ4GCSAS Discontinued Không Không
Hệ thống máy chủ Intel® R1208GZ4GS9 Discontinued Không Không
Hệ thống máy chủ Intel® R1304GZ4GS9 Discontinued Không Không
Hệ thống máy chủ Intel® R2208GL4GS Discontinued Không Không
Hệ thống máy chủ Intel® R2308GL4GS Discontinued Không Không
Hệ thống máy chủ Intel® R2312GL4GS Discontinued Không Không
Hệ thống máy chủ Intel® R2208GL4DS9 Discontinued Không Không
Hệ thống máy chủ Intel® R2308GL4DS9 Discontinued Không Không
Hệ thống máy chủ Intel® R2308GZ4GC Discontinued Không Không
Hệ thống máy chủ Intel® R2224GZ4GCSAS Discontinued Không Không
Hệ thống máy chủ Intel® R2312GZ4GCSAS Discontinued Không Không
Hệ thống máy chủ Intel® R2208GZ4GC Discontinued Không Không
Hệ thống máy chủ Intel® R2216GZ4GC Discontinued Không Không
Hệ thống máy chủ Intel® R2216GZ4GCLX Discontinued Không Không
Hệ thống máy chủ Intel® R2312GZ4GC4 Discontinued Không Không
Hệ thống máy chủ Intel® R2208GZ4GS9 Discontinued Không Không
Hệ thống máy chủ Intel® R2308GZ4GS9 Discontinued Không Không
Hệ thống máy chủ Intel® R2312GZ4GS9 Discontinued Không Không
Hệ thống máy chủ Intel® R2224GZ4GC4 Discontinued Không Không