ICH9 trước đây của các sản phẩm

Bộ lọc: Xem tất cả | Nhúng
Tên sản phẩm Tình trạng Bus PCIExpressRevision Phiên bản chỉnh sửa USB TDP So sánh
Tất cả | Không có
Bộ điều khiển vào/ra Intel® 82801IBM Discontinued USB 2.0 2.5 W
Bộ điều khiển vào/ra Intel® 82801IEM Discontinued USB 2.0 2.5 W
Bộ điều khiển vào/ra Intel® 82801IUX-SFF Discontinued USB 2.0 2.5 W
Bộ điều khiển vào/ra Intel® 82801IH Discontinued USB 2.0 4.3 W
Bộ điều khiển vào/ra Intel® 82801IO Discontinued USB 2.0 4.3 W
Bộ điều khiển vào/ra Intel® 82801IB Discontinued USB 2.0 4.3 W
Bộ điều khiển vào/ra Intel® 82801IR Discontinued USB 2.0 4.3 W