ICH6 trước đây của các sản phẩm

Bộ lọc: Xem tất cả | Nhúng
Tên sản phẩm Tình trạng Bus PCIExpressRevision Phiên bản chỉnh sửa USB TDP So sánh
Tất cả | Không có
Bộ điều khiển vào/ra Intel® 82801FB Discontinued USB 2.0 3.8 W
Bộ điều khiển vào/ra Intel® 82801FBM Discontinued USB 2.0 3.8 W
Bộ điều khiển vào/ra Intel® 82801FR Discontinued USB 2.0 3.8 W