ICH10 trước đây của các sản phẩm

Bộ lọc: Xem tất cả | Nhúng
Tên sản phẩm Tình trạng Bus PCIExpressRevision Phiên bản chỉnh sửa USB TDP So sánh
Tất cả | Không có
Bộ điều khiển vào/ra Intel® 82801JB Discontinued USB 2.0 4.5 W
Bộ điều khiển vào/ra Intel® 82801JR Discontinued USB 2.0 4.5 W
Bộ điều khiển vào/ra Intel® 82801JO Discontinued USB 2.0 4.5 W
Bộ điều khiển vào/ra Intel® 82801JH Discontinued USB 2.0 4.5 W