Cloverview trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Số lõi
ClockSpeedMax
Tần số cơ sở của bộ xử lý
Bộ nhớ đệm
MaxTDP
Q2'13 2 1.20 GHz 1 MB Intel® Smart Cache
Q2'13 2 1 MB Intel® Smart Cache
Q2'13 2 1 MB Intel® Smart Cache
Q3'12 2 1.80 GHz 1 MB L2 Cache

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.