Cloverview trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành Số lõi Tần số turbo tối đa Tần số cơ sở của bộ xử lý Bộ nhớ đệm TDP Đồ họa bộ xử lý Giá đề xuất cho khách hàng So sánh
Tất cả | Không có
Bộ xử lý Intel Atom® Z2580
(bộ nhớ đệm 1M, 2.00 GHz)
Discontinued Q2'13 2 1 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel Atom® Z2560
(bộ nhớ đệm 1M, 1.60 GHz)
Discontinued Q2'13 2 1 MB Intel® Smart Cache
Bộ xử lý Intel Atom® Z2760
(bộ nhớ đệm 1M, 1.80 GHz)
Discontinued Q3'12 2 1.80 GHz 1 MB L2 Cache
Bộ xử lý Intel Atom® Z2520
(bộ nhớ đệm 1M, 1.20 GHz)
Discontinued Q2'13 2 1.20 GHz 1 MB Intel® Smart Cache

Tìm kiếm chuyên sâu

Sử dụng công cụ này để lọc các bộ xử lý Intel® theo socket, số lượng lõi, dung lượng bộ nhớ cache, bộ nhớ tối đa, v.v.