Copper Pass trước đây của các sản phẩm

Bộ lọc: Xem tất cả | Nhúng
Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Tình trạng
Kiểu hình thức của bo mạch
Kiểu hình thức của khung vỏ
Chân cắm
Q1'12 Discontinued SSI EEB 12" x 13" 4U Rack or Pedestal Socket R
Q1'12 Discontinued SSI EEB 12" x 13" 4U Rack or Pedestal Socket R
Q1'12 Discontinued SSI EEB 12" x 13" Pedestal Socket R