Snowfield Peak trước đây của các sản phẩm

Tên sản phẩm Tình trạng Ngày phát hành ĐÃ CHỨNG NHẬN Wi-Fi* Tốc độ tối đa Băng tần Luồng TX/RX So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Wireless-AC 8260 băng tần kép Discontinued Q2'15 802.11ac 867 Mbps 2.4 GHz, 5 GHz 2x2